STD10 PCR TESTİ

image

STD10 PCR TESTİ

STD10 PCR Testi aynı anda tek test ile birçok cinsel yolla bulaşan hastalığı tespit edebilen multipleks PCR yöntemi ile çalışılan bir testtir. STD 10 PCR testi cinsel yolla bulaşan hastalıkların teşhisinde kullanılan en hassas laboratuvar yöntemidir. STD10 PCR Testi cinsel yolla bulaşan hastalıkların DNA sına baktığı için erken sürede tespit etmektedir. Multipleks PCR yöntemi ile yapıldığı için şüpheli bir cinsel temastan sonra en erken sürede yapılabilir ve güvenilir sonuçlar vermektedir. Erken sürede tanı koymak cinsel hastalıklar için tedavi açısından çok önemlidir. PCR ( Polimeraz Zincir Reaksiyonu ) yöntemi ile direk DNA ya bakılan bu yöntemde çok sayıda bakteri, parazit ve virüs tespit edilebilmektedir.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar uzun süre belirti vermeden ilerleyebilmektedir. Bu açıdan erken dönemde fark edilmeden toplumda yayılmaktadır. Cinsel hastalıkların erken dönemde tespit edilip tedaviye başlanması hem bireyin kendi sağlığı hem de toplum sağlığı açısından çok önemlidir. Multipleks PCR yöntemi ile tek çalışmada birçok Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık etkenine aynı anda bakabilen STD10 PCR Testi erken tanı ve tedavi için elverişli bir cinsel hastalıklar testidir.

STD 10 PCR Testi içerisinde bakılanları sıralayacak olursak;

 • Neisseria Gonorrhoeae DNA
 • Chlamydia Trachomatis DNA
 • Treponema Pallidum ( Frengi ) DNA
 • Herpes Simpleks Tip 1 DNA
 • Herpes Simpleks Tip 2 DNA
 • Mycoplasma Genitalium DNA
 • Mycoplasma Hominis DNA
 • Ureaplasma Urealytıcum DNA
 • Ureaplasma Parvum DNA
 • Candida Albicans DNA
 • Gardnerella Vaginalis DNA
 • Trichomanis Vaginalis DNA

STD 10 PCR Testi içerisinde bakılan bu hastalıklar tedavi edilmediği süreçte ciddi problemlere yol açabilmektedirler. STD 10 PCR Testi içerisinde bakılan bu hastalıkları vücuduna alan kişilerde her zaman olmasa da genel olarak bu problemler görülebilmektedir.

Cinsel yolla bulaşan hastalık belirtileri idrar yaparken yanma, penis ve vajinada akıntı ve kızarıklıklar, kasık ağrısı, ağız içi oluşan aft ve pamukçuk, anüs bölgesinde kaşıntı, genital bölgede uçuklar ve siğil, lenf bezlerinde büyüme, ateş ve üşüme görülmektedir.

Bu görülen belirtiler cinsel yolla bulaşan hastalık belirtilerinden bazılarıdır. Genel olarak bu hastalıklarda belirtiler birbirine benzerlik gösterebilir. Ancak bu hastalıklar hiçbir belirti vermeden de vücutta bulunabileceği unutulmamalıdır. Bu yüzden STD10 PCR testi yaptırmak cinsel yolla bulaşan hastalıklar için tanı konulması ve erken dönemde tedavi başlanması için çok önemlidir. STD10 PCR Testi kültür yöntemlerinde olduğu gibi antibiyotiklerden etkilenmez. STD PCR Testi Cinsel Yolla Bulaşan Hastalığın DNA’sına baktığı için kültürde olduğu gibi antibiyotiklerden etkilenmesi söz konusu olmadığı için etkeni doğru olarak tespit etmektedir. Dolayısı ile STD 10 PCR Testi hem hastalığın var olup olmadığı hem de tedavinin takibinde rahatlıkla kullanılabilir.


Klamidya Nedir?

Klamidya en yaygın görülen tespit edilip tedavi edilmediğinde tehlikeli sağlık sorunlarına yol açan cinsel yolla bulaşan hastalıklardandır. Chlamydia Trachomatis bakterisinin neden olduğu bu hastalık dünyada en çok görülen cinsel yolla bulaşan hastalık olmasının yanında bel soğukluğu hastalığından bile 3 kat daha fazla görülmektedir. Klamidya genellikle sessiz bir hastalık olarak bilinir. Çünkü bu hastalığın belirti vermesi haftalar sürebilir hatta hiçbir belirti vermeyebilir.

Klamidya belirtileri arasında; vajinada ve peniste akıntı, bulanık idrar, idrar yaparken ağrı ve yanma, düzensiz adet kanamaları, cinsel ilişki sırasında acı ve ağrı, penis ve vajinal bölgede kaşıntı, penis ve vajinal bölgede yaralar, testis bölgesinde ağrı ve şişlik, hamilelik sırasında erken doğum riski, kısırlık sorunları yer almaktadır. Klamidyanın bazen hiç belirti vermemesinden dolayı tanı için en etkili çözüm test yaptırmaktır. STD10 PCR testi ile klamidya hastalığı için en etkili ve en güvenilir sonuç alınabilir.


Frengi nedir?

Frengi hastalığı treponema pallidum isimli bakterinin yol açtığı tedavi edilmediğinde çok tehlikeli, ölümle dahi sonuçlanabilen cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Bu hastalığa yol açan Treponema Pallidum isimli bir bakteridir.

Frengi belirtileri ağız içinde yaralar, lenf bezlerinde büyümeler, cilt döküntüleri, kırmızımsı benekler gibi belirtiler verebilir. İlerleyen durumlarda tedavi edilmezse İç organlarda kalıcı hasarlar, kalp ve damar tutulumu ve buna bağlı kalp krizi görülebilir. Bu hastalığın teşhisinde en etkili ve kesin sonuç STD10 PCR testidir.


Herpes Simpleks Virüs HSV Nedir?

HSV Herpes Simpleks Virüs adı verilen bir virüsün neden olduğu uçuk dünyada en yaygın görülen enfeksiyondur. HSV - 2 genital uçuk için bilinen risk faktörleri arasında hayat boyu cinsel ilişkide bulunulan partner sayısı, cinsel olarak aktif olunan süre, eş cinsellik, daha önce cinsel yolla bulaşan hastalık geçirmiş olmak sayılabilir. Eğer şüpheli bir cinsel temasınız var ise Herpes yönünden test yapılmalıdır.

HSV-2 herpes belirtileri arasında ateş, kas ağrısı, halsizlik, kasık lenf bezlerinde şişme olur. Ancak özellikle tanısal özellik taşıyan içi su dolu kabarcıklar veya minik yaralar olmadığı için tanı koymakta güçlük olabilir. Hastaların yaklaşık yarısı ise hiç belirti vermeden ilk atağı geçirir. Böyle bir durumda tanı ancak herpes testiyle konulur. Herpes hem tip 1 hem tip 2 olarak STD 10 PCR Testi içerisinde bakılmaktadır.


Mycoplasma Nedir?

Mycoplasma kadınlarda ve erkeklerde genital hastalıklara neden olabilen genellikle cinsel yolla bulaşan bakterilerdir. Halk arasında sıklıkla bilinen 2 türü vardır bunlar Mycoplasma genitalium ve Mycoplasma hominis’dir. Mycoplasma ilerlediğinde kısırlık gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Mycoplasma belirtileri arasında idrar yollarında iltihap, idrar yaparken yanma, idrar yaparken ağrı, penis ve vajinal bölgede kaşıntı, penis ve vajinada akıntı, üreme organlarında iltihap, ara adet kanamaları, adet düzensizlikleri görülebilir. Mycoplasma bu belirtileri verebileceği gibi hiçbir belirti vermeyebilir. Hücre duvarı olmadığı için kültür yöntemleri ve boyama yöntemleri ile teşhisi çok zordur. Mycoplasma genitallium ve mycoplasma hominis STD10 PCR testi ile direk DNA bakıldığı için teşhisi hızlı ve güvenilirdir.


Ureaplasma Nedir?

Ureaplasma hücre duvarları bulunmayan genital sistem hastalıklarına yol açan cinsel yolla bulaşan bakterilerdir. Ureaplasma üreme tüplerinde tıkanıklık ve iltihap yaparak üreme sisteminde kısırlığa kadar ilerleyen hastalıklara yol açabilmektedir. Bu bakteriler kısırlığın ana sebepleri arasında önemli yer tutmaktadırlar.

Ureaplasma belirtileri arasında penis ve vajinal akıntı, idrar yaparken yanma, idrar yaparken ağrı, ara kanamalar, adet düzensizlikleri, genital bölgede kaşıntı, tesis bölgesinde ağrı görülebilmektedir.Ureaplasma bazen belirti vermedende hareket edebilmektedir. Bu yüzden şüpheli bir cinsel temasınız var ise mutlaka üreaplasma testi yapılmalıdır. Ureplasma urealyticum ve ureaplasma parvum STD 10 PCR testinin içerisinde tespit edilmektedir.


Candida Albicians Nedir?

Candida albicians genital bölgede en sık görülen mantar türüdür. Candida mantarlarının oluşturduğu enfeksiyonlara kandidiyaz denir. Bu mantar türü vajina, ağız ve bağırsaklarda görülebilmektedir.

Candida belirtileri arasında çok görülmemekle birlikte diğer hastalıklarda görülen ağız ve boğazda pamukçuk, tat kaybı, idrar yaparken yanma ve ağrı, cinsel ilişki sırasında ağrı, penis ve vajinal bölgede kaşıntı, yorgunluk görülmektedir. Bu belirtiler görülmese de candida olabilirsiniz. STD 10 PCR testi içinde candida albicians tespit edilmektedir.


Trichomanas Vaginalis Nedir?

Trichomanas vaginalis kadınlarda vajinal ve servikal hastalıklara, erkeklerde ise üretrit ve prostat iltihaplarına neden olabilen tek hücreli bir parazittir. Çoğunlukla cinsel yolla bulaşır ancak parazit olduğu için tuvalet, banyo gibi ortak kullanım alanlarından bulaşabilmektedir.

Trichomanas vajinalis belirtileri arasında vajinal akıntı, ağrı, idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma peniste ve vajinada akıntı gibi belirtiler görülse de bazen hiçbir belirti vermeyebilir. Bu yüzden trichomanas vajinalis hastalığının teşhisinde STD10 PCR testi yaptırmak çok önemlidir.


Gardenerella Vaginalis Nedir?

Gardenerella vaginalis oksijensiz ortamda üreyebilen normal şartlarda kadınların vajinasında bulunabilen bir bakteridir. Ancak bazı durumlarda kadınlarda vajinite yani vajinanın iltihaplanmasına neden olabilmektedir. Gardenerella vajinalis cinsel yolla bulaşabilen bir hastalıktır. Gri – beyaz renkte akıntıya sebep olur. Tek başına pek bir anlam ifade etmediği durumlarda diğer hastalıklarla beraber bir arada bulunursa durum çok daha kötüleşebilir. Tedavi edilmediği durumlarda Rahim ve yumurtalıklarda iltihaba neden olabilmektedir. Gebelik sırasında geçirilirse erken doğum sebebi olabilir.


STD10 PCR TESTİ NEREDE YAPILIR?

STD10 PCR Testi Mavi Laboratuarlar Grubunun tüm şubelerinde yapılmaktadır. STD 10 PCR testi birçok laboratuvar tarafından yapılamamaktadır. Kendi altyapısında PCR cihazları bulunmayan laboratuvarlar, üst düzey ve bu altyapıya sahip laboratuvarlara örneğinizi göndermektedir. STD 10 PCR testi kendi laboratuvarlarımızda Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzman doktorlarımızın kontrolünde, moleküler mikrobiyoloji bölümümüzde alanında uzmanlaşmış personellerimiz tarafından çalışılmaktadır.

STD10 PCR testi şüpheli cinsel temastan sonrasında en erken yapılabilen testtir. STD10 PCR Testi hastadan alınan idrar, sperm, vajinal sürüntü, üretral sürüntü ve prostat sıvısı örneğinde PCR yöntemi ile çalışılmaktadır. STD10 PCR testinde direkt olarak DNA incelendiği için diğer testlerden ve kültür yöntemlerinden daha yüksek bir güvenilirlik ve duyarlılığı vardır.

STD 10 PCR testi için şehir dışından da numune gönderebilirsiniz. Laboratuvarımızdan size gönderilecek özel numune kapları ve çanta ile testi bize gönderebilmektesiniz. Şehir dışından numune gönderebilmek için lütfen laboratuvarlarımızla iletişime geçiniz.

STD 10 PCR Testi hakkında ayrıntılı bilgi ve randevu almak için çağrı merkezimizden hasta danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.