VIDAS HIV DUO ULTRA TESTİ

VIDAS HIV Duo Ultra Testi Fransız BIOMERIEUX firması tarafından üretilen gelişmiş 4. nesil bir hiv testidir. VIDAS HIV DUO ULTRA testİ mükemmel analitik hassasiyet, HIV virüsünün erken dönemde düşük seviyede tespiti ve p24 antijeni hassas olarak tespitini sağlamaktadır. VIDAS cihazlarında çalışılan HIV Duo Ultra Testi 3 saat içerisinde sonuçlanmaktadır.

Laboratuvarlarımızın tüm şubelerinde şüpheli cinsel temastan 14. günden sonrasında vidas hiv duo ultra testi yapılmaktadır. Hiv Duo Ultra testi gelişmiş 4. nesil antijen ve antikor tarayan bir test yöntemidir. Hiv Duo Ultra testinin özgül güvenilirliği %99.88 ve p24 antijenini saptama hassasiyeti 3 pg/mL'dir.

Vidas Hiv Duo Ultra

VIDAS Hiv Duo Ultra testi pencere döneminin kısalmasını sağlayan p24 antijenini ve HIV 1/2 antikorlarının birlikte tespitine dayanan otomatize bir sistemdir. HIV Duo Ultra testi bulaşma ile HIV teşhisi arasındaki sürenin azaltılmasını sağlayarak p24 antijeni ile anti-HIV antikorlarının eşzamanlı tespitine olanak vermektedir.

Şüpheli cinsel temastan sonra HIV/AIDS testi yaptırmak isteyenler için WHO ( Dünya Sağlık Örgütü ), BHIVA ve T.C. Sağlık Bakanlığı 4.nesil p24 antijenini ve HIV 1/2 antikorlarını eş zamanlı tarayan testleri önermektedir.


Neden Hiv Duo Ultra Testi ?

Şüpheli bir cinsel temas sonrası hiv bulaşıp bulaşmadığı konusunda erken sürede sonuç alabilmek için HIV ’e özgü antijen arayan testleri yapmak gerekir. Hiv Duo Ultra testi, hem HIV p24 antijenini hem de HIV 1+2 antikorlarını birlikte ölçen bir testtir. Hiv Duo Ultra testi şüpheli ilişkiden itibaren HIV bulaşmasını daha erken ve başlangıç döneminde ortaya koyma avantajı sunmaktadırlar.

Şüpheli temas sonrası kanda p24 antijeni hemen görülür mü?

HIV taşıyan kan nakli gibi yüksek miktarda virüs bulaşması durumunda, bulaşmadan sonraki ilk 24 saatte bile yüksek miktarda antijen saptanabilir ancak cinsel ilişkiyle bulaşma durumlarda hiv virüsünün önce vücutta çoğalması gerekir. Cinsel ilişki ile vücuda giren hiv virüsüne ait HIV p24 antijeni, Vidas hiv duo ultra gelişmiş tarama hassasiyeti ile tespit edebilmektedir.

Hiv Duo Ultra Testi ne zaman yapılmalıdır ?

HIV p24 antijeni, şüpheli ilişkiden sonraki 2-6 hafta içinde kandaki en yüksek düzeyine ulaşır daha sonra düzeyi düşmektedir. Dolayısı ile şüpheli cinsel ilişkinin 14.gününden sonra hiv duo ultra testi yaptırabilirsiniz. Vidas hiv duo ultra testinin özgül güvenilirliği %99.88’dir.

Hiv antikorlarına bakan testler erken tanı imkanı sağlar mı?

Hayır çünkü Hiv antikorları 4.haftadan önce oluşmaz, oluştuktan sonra ise ELISA testleriyle ölçülebilir duruma gelip sonuç vermeleri ancak 1.5-3 ay sonra olabilmektedir. Bu dönemde HIV antikorları henüz ölçülebilir düzeye ulaşmadığı için, HIV p24 antijeni bakılması erken tanı imkanı vermektedir.

Bu sebeple, şüpheli bir cinsel ilişkinin ardından erken dönemde tanı koyabilmek için HIV p24 antijeni ve HIV 1+2 antikoruna aynı anda bakan Hiv Duo Ultra Testi yaptırmak tanıyı daha erken koyabilme imkanı sağlayacaktır.

VIDAS Hiv Duo Ultra testi serokonversion penceresinin kısalmasını sağlayan p24 antijenini ve HIV 1/2 antikorlarının birlikte tespitine dayanan otomatize bir sistemdir. Şüpheli temastan sonra HIV/AIDS testi yaptırmak isteyenler için WHO ( Dünya Sağlık Örgütü ), BHIVA ve T.C. Sağlık Bakanlığı 4.nesil p24 antijenini ve HIV 1/2 antikorlarını eş zamanlı tarayan testleri önermektedir. Vidas Hiv duo Ultra testi laboratuvarlarımız da 3 saat sonrasında sonuçlanmaktadır. Test sonucunuzu dilerseniz mail olarak yada online sonuç bölümümüzden size verilen şifre ile alabilirsiniz.

Vidas Hiv Duo Ultra
Güncel Yazılar
AIDS Belirtileri
Aids belirtileri virüs vücuda girdikten sonra her evrede farklılıklar
Hiv / Aids Nasıl Bulaşır
HIV pozitif bir partnerle korunmasız cinsel ilişki kuran kişinin farklı bir
Hiv / Aids Testi
AIDS hastalığının sebebi olan HIV virüsünü tespit etmeye yarayan bir

Hiv DUO Ultra Testi
Hiv Duo Ultra testi p24 antijenini ve HIV 1/2 antikorlarının birlikte
Hiv RNA PCR Testi
HIV tanısında en erken ve en sağlıklı bilgiyi "HIV RNA PCR testi" verir. Bu
Hiv ELISA Testi
Günümüzde AIDS hastalığına sebep olan HIV enfeksiyonu yönünden