P24 ANTİJEN TESTİ

p24 Testi

HIV p24 Antijen Testi şüpheli cinsel ilişkiden sonra en erken sonuç almak için kullanılan bir test yöntemidir. p24 antijeni, HIV’e özgü bir proteindir. Bu protein tahmini bulaş anından 2 hafta sonra kanda testlerin hassasiyetine göre tespit edilebilmektedir. p24 antijeninin tespiti HIV’in kişide varlığına güçlü bir kanıttır. Şüpheli cinsel ilişki sonrası kişiye HIV virusu bulaşmış ise hastanın kanında HIV özgü p24 antijeni 2 ile 6 hafta içinde testlerde saptanabilmektedir. Bu süre zarfında henüz vücut HIV’e karşı antikor oluşturmadığından erken tanıda p24 antijeni testi önemlidir. Şüpheli temas sonrası bulaşma durumlarında HIV virüsu önce vücutta bir çoğalma dönemi geçirmekte ve bulaşmadan 2 hafta kadar sonra kanda HIV p24 antijeni saptanabilmektedir.


Bu döneme pencere dönemide denilmektedir. Pencere döneminde HIV özgü antikorları henüz elisa testleriyle ölçülebilir düzeye ulaşmadığı için, HIV p24 antijen testi yapılması, erken tanı olanağı sağlamaktadır. HIV antikorları ELISA testleriyle ölçülebilir düzeye gelmeleri ancak 45 – 90 gün sonra olabilmektedir. Bu nedenle şüpheli temastan sonra, erken dönemde sadece antikor bakan elisa testleri sonuç alabilmek için yeterli değildir. HIV p24 antijen testi yapılması erken tanı için daha güvenilir olmaktadır.

HIV Testleri arasında hem HIV p24 antijenini, hem de HIV 1/2 antikorlarını birlikte ölçen 4. Nesil HIV testleri bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, BHIVA, T.C. Sağlık Bakanlığı şüpheli temas sonrasında hem p24 antijeni hemde HIV’e özgü antikorları tarayan 4. Nesil test yöntemlerinin kullanılmasını önermektedir.

4.nesil testler HIV e özgü antikorları da taradığı için güvenilirliği oldukça yüksektir. Bu testler şüpheli ilişkiden itibaren, erken tanıda HIV enfeksiyonunu tespit için kullanılmaktadır. P24 antijeni ve HIV antikorlarını tarayan 4.nesil testler erken tanıda çok daha güvenilir sonuç vermektedirler.

p24 Antijeni Nedir?

p24 antijeni HIV’e özgü bir antijendir. Yapılan hiv testi sonucunda p24 antijen varlığını tespit etmek kişinin HIV/AIDS ile enfekte olduğu anlamına gelmektedir. HIV/AIDS testlerinde virüse özgü proteinleri yani antijenleri ( p24 antijeni ) kanda saptamak vücudun antikor üretmesini beklemeden erken dönemde tanı konulabilmesini sağlayabilmektedir. HIV/AIDS’e karşı antikor üretimi herkeste değişkenlik gösterebilmektedir, erken dönemde yüksek antikor üretimi virüse ait olan p24 antijenini maskelenmesine ve test sonucunun negatif olmasına yol açabilir. Bu durum tek başına p24 antijeni bakan testlerde yalancı negatiflik alınmasını sağlayabilir. Bu yüzden tek başına hiv p24 antijeni veya sadece HIV antikorunu tarayan anti hiv - elisa testi yapılması önerilmektedir. Bu hiv testi yöntemleri tek başına uygulandığında doğru zamanda uygulanmama, maskelenme gibi durumları ve yalancı negatiflik alınabilmesini arttırmaktadır.


Tek başına p24 Antijen testi yeterli midir?

Dünyada ve Türkiye’ de HIV konusunda önde gelen Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ), İngiliz HIV Derneği HIV Kılavuzu ( BHIVA), Hacettepe AIDS Tedavi Araştırma Merkezi ( HATAM), TC Sağlık Bakanlığı HIV kılavuzu gibi bu konuda yetkili ve söz sahibi olan birçok kuruluş HIV/AIDS anlamında tarama testi olarak aynı anda hem p24 antijenini hem de HIV antikorlarını saptayabilen 4.nesil hiv testi p24 antijen ve antikor beraber tarayan testlerin kullanılmasını önermektedir. Tek başına p24 antijeni veya sadece HIV antikorlarına bakan ( eliza testi ) testlerde maskelenmeden veya antikorların geç oluşmasından kaynaklı HIV/AIDS tanı koyma süreleri gecikebilmektedir.

p24 antijen testi

p24 Antijeni en erken hangi dönemde saptanabilir?

Şüpheli temas sonrasında ortalama 2 hafta sonrasında kanda p24 antijeni tespit edilebilmektedir. HIV antikorlarının anti hiv testinde ( elisa testi ) tespit edilmesi ise 90 günü bulabilmektedir. p24 antijeni 4. Nesil testlerle kullanılan testin hassasiyet oranına bağlı olarak ortalama 2 hafta sonrasında tespit edilebilmektedir. 4. Nesil testlerin kullanılması HIV/AIDS pencere dönemlerini kısalmaktadır ve erken tanı konulabilmesini sağlamaktadır. P24 antijeni ve HIV antikorlarını tarayan 4.jenerasyon testler erken tanıda çok daha güvenilir sonuç vermektedirler.


Gelişmiş 4. nesil HIV DUO ULTRA

Mavi Laboratuarlar Grubunda 4. Nesil p24 antijeni ve antikorları beraber tarayan VIDAS HIV DUO ULTRA testi çalışılmaktadır. HIV DUO ULTRA Testi diğer 4. Nesil testlerle kıyaslandığında en iyi analitik hassasiyete ve en düşük HIV saptama hassasiyetine sahiptir.

Diğer 4. Nesil testlerle kıyaslandığında HIV DUO ULTRA testi en yüksek p24 antijeni saptama hassasiyetine sahiptir. Gelişmiş 4.nesil VIDAS HIV DUO ULTRA testinin özgül güvenilirliği %99.88’dir.

HIV DUO ULTRA testi p24 antijen saptama hassasiyetine bağlı olarak diğer 4. Nesil testlerden daha erken dönemde yapılabilmektedir. HIV DUO ULTRA testi şüpheli temastan 14. gün ve sonrasında yapılabilmektedir. Test için randevu alarak öncesinde Uzman Doktorlarımızdan ücretsiz olarak danışmanlık alabilirsiniz. Test için açlık ve ya tokluk fark etmemektedir. Tüm şubelerimizde test 3 saat içerisinde sonuçlanmaktadır.

Merkezlerimiz de 4.nesil test olarak Bıomerieux France firmasına ait tam otomatik Vidas HIV Duo Ultra Testi çalışılmaktadır. VIDAS HIV DUO ULTRA Testinin geliştirilmiş %99.88 özgüllüğüyle p24 antijeni saptama hassasiyeti 3pg/mL’ dir. Test sonucu 3 saat içerisin de çıkmaktadır.

Laboratuvarımızda AIDS Testi yaptırmak için açlık veya tokluk fark etmemektedir.

Güncel Yazılar
Hiv / Aids Belirtileri
Aids belirtileri virüs vücuda girdikten sonra her evrede farklılıklar
Hiv / Aids Nasıl Bulaşır
HIV pozitif bir partnerle korunmasız cinsel ilişki kuran kişinin farklı bir
Hiv / Aids Testi
AIDS hastalığının sebebi olan HIV virüsünü tespit etmeye yarayan bir

Hiv DUO Ultra Testi
Hiv Duo Ultra testi p24 antijenini ve HIV 1/2 antikorlarının birlikte
Hiv RNA PCR Testi
HIV tanısında en erken ve en sağlıklı bilgiyi "HIV RNA PCR testi" verir. Bu
Hiv ELISA Testi
Günümüzde AIDS hastalığına sebep olan HIV enfeksiyonu yönünden