MYCOPLASMA ve UREAPLASMA

image

MYCOPLASMA ve UREAPLASMA

Mycoplasma ve Ureaplasma doğada yaşayan bilinen en küçük tek hücrelilerdir. Diğer mikroorganizmalardan farklı olarak bir hücre duvarı içermezler. Bu özellikleri nedeniyle etkileri genellikle hücre duvarı üzerinde olan pek çok antibiyotiğe karşı dirençlidirler.

Yine aynı özellik nedeni ile mikrobiyolojik incelemelerde kullanılan bazı laboratuvar incelemeleri bu mikroorganizmalar üzerinde uygulanamaz. Bugüne kadar izole edilmiş 15 den fazla türü olmakla birlikte sadece 3 tanesi insanlar için özel önem taşır. Bunlar Mycoplasma Pneumoniae ile Mycoplasma Hominis ve Ureaplasma Urealyticum‘dur. Mycoplasma Pneumoniae insanlarda zatürreye neden olurken diğer ikisi sıklıkla üreme sistemini ilgilendiren hastalıklara neden olurlar.

Çok küçük olmaları, az miktarda genetik materyal içermeleri ve hücre duvarları olmaması nedeni ile klasik kültür yöntemleri ile tespit edilemezler. Mycoplasma ve Ureaplasma' yı tespit edebilmek için özel kültür işlemleri gereklidir. Mycoplasma ve Ureaplasma hem erkekte hem de kadında genital enfeksiyona neden olurlar. Yapılan araştırmalarda herhangi bir yakınması olmayan kişilerin %40 ′ında kültürlerde mycoplasma ürediği gösterilmiştir. Bu kişilerin %15 ′inde mycoplasma hominis saptanırken %40-75 ′inde ureaplasma urealyticum saptanmaktadır. Enfeksiyon doğum sırasında anneden bebeğe bulaşabilmektedir. Yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada cinsel yönden aktif ancak herhangi bir yakınması olmayan kadınların %40-80 ′inde Ureaplasma türleri saptanmıştır. Yine cinsel yönden aktif ve yakınması olmayan kadınların %21-53 ′ünde Mycoplasma tespit edilmiştir.

Mycoplasma ve Ureaplasma Belirtileri

Mycoplasma ve ureaplasma belirtileri arasında akıntı, idrar yaparken yanma, kasık ağrısı ve sık idrara çıkma görülmektedir. Ama çoğu zaman herhangi bir belirtiye neden olmazlar ve sessiz ilerlerler. Sadece mycoplasma ve üreaplasma testi yapılarak tespit edilebilir. Her iki organzima da erkeklerde üretra enfeksiyonlarına neden olabilirler. Mycoplasmalar kadınlarda bu tür bir sorun yaratmazken ureaplasmalar kadınlarda da erkeklerdekine benzer problemler yaratabilir. İdrar yaparken yanma ve akıntı mycoplasma ve ureaplasmanın en önemli belirtisidir. Böbrek enfeksiyonlarının da %5′inden mycoplasma ve üreaplasma sorumludur. Kadınlarda doğurganlığı etkileyen fallop tüpü iltihabı olanların yaklaşık %10′unda rahim içinde ve tüplerde mycoplasma tespit edilmektedir. Erkeklerde ve kadınlarda kondom kullanımı, bakterinin bulaşma riskini yok etmemekle beraber, önemli ölçüde azaltır. Ayrıca bu enfeksiyonlarda gizli seyir asla unutulmamalıdır.

Mycoplasma ve ureaplasma cinsel yolla bulaşan hastalıklar grubundadır. Mycoplasma ve ureaplasma vajinal, anal ve oral seks ile bulaşabilmektedir. Mycoplasma ve ureplasma bağışıklık sistemi düşük olan kadın ve erkeklerde meydana gelen hastalıklar açısından etkileri oldukça fazladır.

Bu açıdan mycoplasma testi ve ureaplasma testi yapılması kişinin kendi sağlığı ve toplum sağlığı açısından çok önemlidir.