TÜRKİYEDE AIDS

Türkiye'de, tüm dünyada olduğu gibi HIV pozitif tanısı alan kişilerin istatistikleri tutulur. Bu veri toplama işlemine sürveyans denir. HIV, diğer pek çok bulaşıcı hastalık gibi bildirimi zorunludur. Bu bildirimler tanıyı koyan merkez tarafından Sağlık Bakanlığı'na, tanı alan kişilerin kimlik bilgileri kesinlikle deşifre edilmeyecek şekilde özel bir kodlama sistemi uygulanarak hasta – hekim mahremiyetini ifşa etmeden yapılır. Bu istatistiklerdeki (sürveyanstaki) amaç hastalığın yayılımını ve şeklini belirlemek ve buna göre önleyici sağlık politikalarını oluşturmak. Aşağıdaki tablolar T.C. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu 2016 yılının son istatistikler yani buradaki veriler resmi veriler. HIV pozitif olduğunu bilmeyenler ve henüz bildirimi yapılmamış olanlar bu sayılara dahil değil. HIV/AIDS uzmanları, gerçek sayıların en az birkaç katından daha fazla olduğunu tahmin etmektedirler. 2017 ve 2018 vaka sayıları henüz açıklanmamıştır. HIV pozitif sayısının tahmini olarak 8000 civarına çıktığı bilinmektedir.

Aids istatistikleri

Aids istatistikleri

Aids istatistikleri

Aids istatistikleri
Güncel Yazılar
Hiv / Aids Belirtileri
Aids belirtileri virüs vücuda girdikten sonra her evrede farklılıklar
Hiv / Aids Nasıl Bulaşır
HIV pozitif bir partnerle korunmasız cinsel ilişki kuran kişinin farklı bir
Hiv / Aids Testi
AIDS hastalığının sebebi olan HIV virüsünü tespit etmeye yarayan bir

Hiv DUO Ultra Testi
Hiv Duo Ultra testi p24 antijenini ve HIV 1/2 antikorlarının birlikte
Hiv RNA PCR Testi
HIV tanısında en erken ve en sağlıklı bilgiyi "HIV RNA PCR testi" verir. Bu
Hiv ELISA Testi
Günümüzde AIDS hastalığına sebep olan HIV enfeksiyonu yönünden