STD10 PCR TESTİ NEDİR

STD10 PCR TESTİ NEDİR?

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar denildiğinde en önemli testlerden bir tanesi STD10 PCR testidir. STD10 PCR testinde aynı anda birden çok Cinsel Yolla Bulaşan Hastalığa bakabilmektedir. STD10 PCR testi cinsel yolla bulaşan 10 adet hastalığın DNA sına yani genetik materyaline bakar. Bu yöntemle çalışıldığı için şüpheli bir temastan sonra erken sürede güvenilir sonuçlar vermektedir. Erken sürede tanı koymak tedavi açısından çok önemlidir. PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) yöntemi ile direk DNA ya bakılan bu yöntemde çok sayıda bakteri, parazit ve virüs tespit edilebilmektedir. Bunları sıralayacak olursak;

 • Neisseria Gonorrhoeae DNA
 • Chlamydia Trachomatis
 • Treponema Pallidum ( Frengi ) DNA
 • Gardnerella Vaginalis DNA
 • Herpes Simpleks Tip 1/2 DNA
 • Mycoplasma Genitalium DNA
 • Mycoplasma Hominis DNA
 • Ureaplasma Urealytıcum DNA
 • Ureaplasma Parvum DNA
 • Trichomanis Vaginalis DNA

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Genel Belirtileri

Bu Hastalıklar tedavi edilmediği süreçte ciddi problemlere yol açabilmektedirler. Örneğin, bu hastalıkları vücuduna alan kişilerde genel olarak;

 • Kısırlık
 • Kronik kasık ağrısı
 • Adet dışı ara kanamalar
 • Genital uçuklar
 • Genital organda akıntı
 • Lenf bezlerinde büyüme
 • Üreme organlarında iltihap
 • Penis ucu kızarıklıklar Dış genital bölgede kaşıntı
 • Testis ağrısı
 • İdrar yaparken yanma
 • Kol ve bacaklarda döküntüler
 • Ağız içi oluşan yaralar
 • Ateş ve Üşüme
 • Prostat iltihaplanması

Bu belirtiler Cinsel Yolla Bulaşan hastalıkların belirtilerinden bazılarıdır. Genel olarak bu hastalıklarda belirtiler birbirine benzerlik gösterebilir. Ancak bu hastalıkların hiçbir belirti vermeden de vücutta bulunabileceği unutulmamalıdır. Bu yüzden STD10 PCR testi yaptırmak tanı ve teşhiste çok önemlidir.

Sizde bu hastalıklardan birine yakalanmış olabilirsiniz, STD 10 PCR testi yaptırıp aklınızdaki soru işaretlerinden kurtulabilirsiniz.

STD10 PCR Testi kültür yöntemlerinde olduğu gibi antibiyotiklerden etkilenmez. STD PCR Testi Cinsel Yolla Bulaşan Hastalığın DNA’sına baktığı için kültürde olduğu gibi antibiyotiklerden etkilenmesi söz konusu değildir. Dolayısı ile STD PCR Testi hem hastalığın var olup olmadığı hem de tedavinin takibinde rahatlıkla kullanılabilir.


STD10 PCR Testinde Bakılan
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları (CYBH)
İnceleyecek Olursak;

BEL SOĞUKLUĞU NEDİR ?

Halk arasında genellikle ” Bel Soğukluğu ” olarak da bilinen “Gonok” isimli bir bakterinin sebep olduğu “Neisseria Gonorheae” hastalığı Peniste ve vajinada akıntıya neden olan tedavi edilmediğinde ise ciddi problemlere hatta kısırlığa yol açabilen Cinsel Yolla Bulaşan bir hastalıktır. Erkeklerde İdrar yaparken ağrı ve yanma, penisten beyaz, sarı ya da yeşil akıntı, penis ucunda kızarıklıklar; Kadınlarda ise vajinal akıntı, dış genital bölgede kaşıntı, alt karında ağrı, idrar yaparken yanma ve ağrı görülebilmektedir. Bu hastalığın teşhisinde en güvenilir ve en etkili STD10 PCR testidir.

Bel soğukluğu ve Frengi (sifiliz) halk arasında sıkça karıştırılmaktadır. Bunun nedeni ise internet üzerinde gereksiz ve kaynağı olmayan bilgilerdir. İki hastalıkta ayrı birer bakterinin oluşturduğu hastalıklardır.


SİFİLİZ ( FRENGİ ) NEDİR ?

Sifiliz (Frengi) hastalığı tedavi edilmediğinde çok tehlikeli, ölümle dahi sonuçlanabilen bir hastalıktır. Bu hastalığa yol açan “Treponema Pallidum” isimli bir bakteridir. Ağız içinde yaralar, lenf bezlerinde büyümeler, cilt döküntüleri, kırmızımsı benekler gibi belirtiler verebilir. İlerleyen durumlarda tedavi edilmezse İç organlarda kalıcı hasralar, kalp ve damar tutulumu ve buna bağlı kalp krizi görülebilir. Bu hastalığın teşhisinde de Bel Soğukluğu (Neisseria Gonorhea) ‘da olduğu gibi en etkili ve kesin sonuç yine STD10 PCR testidir.


KLAMİDYA NEDİR ?

Çağımızın en yaygın cinsel yolla bulaşan hastalıklarından bir tanesi de Klamidya hastalığıdır. “Klamidya Trakomatis” bakterisinin neden olduğu bu hastalık dünyada en çok görülen cinsel yolla bulaşan hastalık olmasının yanında “Bel soğukluğu” hastalığından bile 3 kat daha fazla görülmektedir. Klamidya genellikle sessiz bir hastalık olarak bilinir. Çünkü bu hastalığın belirti vermesi haftalar sürebilir hatta hiçbir belirti vermeyebilir. Kadınlarda kısırlık, kronik kasık ağrısı ve rahim ağzı kanseri; Erkeklerde testis ağrısı gibi ciddi problemlere neden olabilmektedir. Hiçbir belirti vermemesinden dolayı tanı için en etkili çözüm test yaptırmaktır.STD10 PCR testi ile en etkili ve en güvenilir sonuç alınabilir.


HERPES SİMPLEKS NEDİR ?

Dudak, ağız ve genital bölgede oluşan uçukların nedeni herpes simpleks virüsüdür. Tip 1 ve Tip 2 olarak ikiye ayrılır. HSV Tip 1 genel olarak dudak ve ağız çevresinde görülen uçuklardır. HSV Tip 2 ise genital bölgede görülen uçuklardan sorumludur.

Bu virüsle hastalığa yakalanan kişilerin çoğu belirti görmezler ya da belirti görüyorsa bile hafif düzeyde olduğu için bu hastalığı taşıdıklarının farkına varmazlar. Oral, anal, vajinal ilişki sonucu bulaşabilmektedir. Deri bütünlüğü normal görünse bile bu hastalığa sahip olmadığı anlamına gelmez. Ve kişinin bu safhada bulaştırıcı olabileceği unutulmamalıdır. Genital bölge ve çevresinde kabarcıklar, ağrılı yaralar, ilk belirti gördüğü esnada ateş, baş ağrısı, gibi belirtiler görülebilmektedir. Yine bu hastalığın teşhisinde en etkili ve en kesin çözüm STD10 PCRT testi yaptırmaktır.


TRICHOMONAS VAGINALIS NEDİR ?

Kadınlarda vajinal ve servikal hastalıklara, Erkeklerde ise üretrit ve prostat iltihaplarına neden olabilen tek hücreli bir parazittir. Çoğunlukla cinsel yolla bulaşır ancak parazit olduğu için tuvalet, banyo gibi ortak kullanım alanlarından bulaşabilmektedir. Kadınlarda vajinal akıntı, ağrı, yanma ; Erkeklerde sık idrara çıkma üretral akıntı gibi belirtiler görülse de bazen hiçbir belirti vermeyedebilir. Bu yüzden hastalığın teşhisinde STD10 PCR testi yaptırmak çok önemlidir.


GARDENERALLA VAGINALIS NEDİR ?

Kadınlarda kötü kokulu vajinal akıntıya sebep olan oksijensiz ortamda üreyebilen bir bakteridir. Normal şartlarda kadınların vajinal florasında bulunabilir. Ancak bazı durumlarda kadınlarda vajinite ( vajinanın iltihaplanması )neden olabilmektedir. Cinsel yolla bulaşabilen bir hastalıktır. Gri – beyaz renkte akıntıya sebep olur. Tek başına pek bir anlam ifade etmediği durumlarda diğer hastalıklarla beraber bir arada bulunursa durum çok daha kötüleşebilir. Tedavi edilmediği durumlarda Rahim ve yumurtalıklarda iltihaba neden olabilmektedir. Gebelik sırasında geçirilirse erken doğum sebebi olabilir.


MYCOPLASMA NEDİR ?

Kadınlarda ve erkeklerde genital hastalıklara neden olabilen genellikle Cinsel Yolla Bulaşan bakterilerdir. Halk arasında sıklıkla bilinen 2 türü vardır. Mycoplasma genitalium ve Mycoplasma hominis. Erkeklerde idrar yollarında iltihap, akıntı ve idrar yaparken yanma; Kadınlarda ise üreme organlarında iltihap, ateş veya kanama görülebilir. Bu belirtileri verebileceği gibi hiçbir belirti vermeyedebilir. Hücre duvarı olmadığı için kültür yöntemleri ve boyama yöntemleri ile teşhisi neredeyse imkansızdır. STD10 PCR testi ile direk DNA’ ya bakıldığı için teşhisi hızlı ve güvenilirdir.


ÜREPLASMA NEDİR ?

Mycoplasma ile aynı bakteri ailesine aittir. Hücre duvarları bulunmayan kadınlarda ve erkeklerde genital sistem hastalıklarına yol açabilen bakterilerdir. Kadınlarda üreme organlarında iltihap, üreme tüplerinde tıkanıklık, akıntı, yanma, ağrı; Erkeklerde idrar yollarında iltihap ve idrar yaparken yanma görülebilmektedir. Bu bakteriler kısırlığın ana sebepleri arasında önemli yer tutmaktadırlar.


Bu gibi durumlarda yapılması gerek şey test yaptırıp kendiniz belli sıklıklarla kontrol etmektir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar olduğu için Oral, Anal ve Vajinal ilişki ile bulaşabilmektedirler. Eğer partnerinizden şüpheleniyorsanız STD10 PCR testi ile 10 Adet Cinsel Yolla Bulaşan hastalığınıza baktırabilirsiniz. Unutmayın erken tanı hayat kurtarır.

Neden STD10 PCR Testi ?

 • Diğer kültür testlerine göre duyarlılığı ve güvenilirliği çok daha fazladır.
 • PCR ( Polimeraz Zincir Reaksiyonu ) yöntemi ile çalışıldığı için saptama ve tanı hızı yüksektir.
 • Diğer testlerde sonuçlanması için günler beklenir iken STD10 PCR testinde 3 iş günü içerisinde
  sonuç alınabilir.
 • Diğer testlerde tek bir hastalık araştırılırken STD10 PCR testinde tek bir çalışmada 10 adet hastalığın
  DNA ‘sına bakılmaktadır.

STD10 PCR Testi Nasıl Çalışılır?

STD10 PCR Testi Hastadan alınan idrar, sperm, vajinal sürüntü, üretral sürüntü ve prostat sıvısı örneğinde PCR ( Polimeraz Zincir Reaksiyonu) yöntemi ile çalışılmaktadır. Direkt olarak DNA incelendiği için diğer testlerden daha yüksek bir güvenilirlik ve duyarlılığı vardır.

Peki, STD10 PCR Testi Ne Kadar Güvenilir Ve Ne Kadar Sürede Yaptırılır?

std10 testi

STD10 PCR testi PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) yöntemi ile çalışıldığı için hastalıkların direk DNA sına baktığı için testler arasında en güvenilir çalışma yöntemidir. Bundan dolayı çok az sayıda etken varlığında bile bunu saptayabilir. Kültür testlerinde olduğu gibi üreme için günlerce beklenilmez ve duyarlılığı çok yüksektir. Şüpheli temastan 3 - 4 gün sonrasında çalışılabilmektedir. En erken sürede çalışılan ve yüksek duyarlılığı bulunan bir Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar testidir.


STD10 PCR Testi İçin Numune Alım İşlemi Nasıl Olur?

Numune için şubelerimizde özel numune verme odalarında örnekleri verebilirsiniz.STD10 PCR testi İdrar, üretral akıntı, sperm, prostat sıvısı ve vajinal akıntıdan çalışılabilmektedir. Genel olarak idrar yollarıyla ilgili hastalıklar olduğu için İdrar numunesinden çalışılmaktadır. Ancak burada çalışılan numune idrar olduğu için tam idrar tahlili ( Tit ) ve diğer idrar testleriyle kesinlikle karıştırılmamalıdır. İdrardan çalışılan her test STD10 PCR testi değildir.

STD10 PCR Testi Fiyatı Nedir?

STD10 PCR Testi fiyat bilgisi internet üzerinden Sağlık Bakanlığı Yönetmelikleri gereği paylaşılamamaktadır. Fiyat bilgisi almak için tüm şubelerimizi ziyaret edebilir, 0850 360 06 05 numaralı hattımızdan arayıp bilgi alabilirsiniz.

STD10 PCR Testi Nerede Yapılır?

STD 10 PCR Testi Mavi Laboratuarlar Grubunun KADIKÖY ( Kozyatağı ) - FATİH ( Haseki ) - BEYLİKDÜZÜ ( Beykent ) şubelerinde yapılabilir. STD 10 PCR testi birçok laboratuar tarafından yapılamamaktadır. Kendi altyapısında RT-PCR cihazları bulunmayan laboratuvarlar, üst düzey ve bu altyapıya sahip laboratuvarlara örneğinizi göndermektedir. STD 10 PCR testi kendi merkezlerimizde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzman doktorlarımızın kontrolünde, moleküler mikrobiyoloji mezun konusunda uzmanlaşmış personellerimiz tarafından test çalışılmaktadır.

cybh testleri

Neden Mavi Laboratuarlar Grubu?

 • Diğer Laboratuarlar da genellikle STD10 PCR testi çalışılmaz buna benzer testler olsa dahi sonuç süreleri uzun olabilir. Mavi Laboratuarlar Grubu kendi bünyesinde bu testi çalıştığı için 3 iş günü içerisinde sonuç verebilmektedir.
 • Online rapor sistemi ile hastalarımız sonuçlarına kolay bir şekilde erişim sağlayabilir. Aynı zamanda sonuçlar SMS ve E-posta yoluyla tarafınıza iletilir.
 • Kişisel bilgileriniz korunarak size gönderilen SMS’ te ki hasta numarası sorgulanarak hasta harici kişiler tarafından kesinlikle sonuçlarınız görüntülenemez.
 • Ücretsiz bir şekilde uzman doktorlarımız tarafından test öncesi danışmanlık alınabilir.

Sizin de aklınızda STD10 PCR testi ile ilgili sorularınız varsa 0850 360 06 05 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

Güncel Yazılar
STD 10 PCR Testi
STD 10 testi ile tek seferde bir çok Cinsel Yolla Bulaşan Hastalığa bakılabilmektedir.
Herpes Simpleks ( HSV )
Herpes tanısı koyabilmek için Herpes (HSV) Testi bireyden kan numunesi alınarak yapılır.
Hepatit B
Hepatit B virüsü ile ortaya çıkan karaciğer hücre iltihabı olarak tanımlanır.

Bel Soğukluğu (Gonore)
Şüpheli bir cinsel temas sonrasında bel soğukluğu testi yapılması önerilmektedir.
Klamidya
Klamidya, cinsel ilişki yolu ile bulaşan sessiz ve sinsi bir hastalıktır.
HPV DNA
HPV, çoğunlukla cinsel yolla bulaşmaktadır ve dünyada yaygın olarak görülmektedir.