MTHFR Mutasyon Testi

MTHFR Mutasyon Testi

MTHFR Mutasyon Testi
MTHFR DNA Testi
MTHFR C677T Mutasyon Testi
MTHFR A22V Mutasyon Analizi

MTHFR mutasyon testi nasıl ve nerde yapılır?

Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) geni 1 numarali kromozomun 1p36 bölgesine lokalize edilmiştir. MTHFR enziminde iki yaygın mutasyon mevcuttur. Bunlar; C677T, Alanin'in (Ala-222) Valin'e, ve A1298C, Glutamin'in (Glu-429) Alanin'e dönüşümü ile ortaya çıkar. İlk mutasyon ılılmlı hiperhomosisteinemi ve kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörüdür. Yine bu mutasyon için heterozigot taşıyıcı veya homozigot mutant bireylerin gebeliklerinde fetuslar hiperhomosisteinemi nedeniyle nöral tüp defektleri açısından risk altındadırlar.

MTHFR vücudun amino asit metabolizmasında görev alan Metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) enzimini simgelemektedir. Bu enzim; 5,10-Metilentetrahidrofolatà 5-Metiltetrahidrofolat dönüşümünü katalizlemektedir. 5-Metiltetrahidrofolat, çok aşamalı homosisteinàmetiyonin dönüşümünde kosubstrat olarak görev alır. Metiyonin daha sonra protein ve diğer önemli bileşiklerin yapımında kullanılmaktadır.

MTHFR geninde genetik mutasyonların meydana gelmesi , bu enzimin üretilmesini engellemektedir ve sonucunda kan plazmasında normalden fazla homosistein seviyesine sebep olmaktadır. Fazla homosistein seviyesinin homosistinüri ilişkili sağlık problemelerine (oklüzif vasküler hastaliklar,jolon kanseri, nöral tüp defekti, akut lösemi vb.)sebep olduğu gözlemlenmiştir.

Homosistinüri hastalarında MTHFR geninde yaklaşık 24 adet mutasyona rastlanmıştır. Bu mutasyonlar içerisinde; C677T ve A1298C tek nükleotit polimorfizmleri (SNP), dünya genelinde birçok popülasyonda diğer mutasyonlara göre daha yaygın olarak bulunmaktadır. C677T varyantında MTHFR geninin 677. pozisyonunda bulunan sitozin nükleotidi timin ile yer değiştirmiştir. Bunun sonucunda Metilentetrahidrofolatreduktaz enziminde meydana gelen değişim, enzimi termolabil bir yapıya sokar, aktivitesinin yüksek sıcaklıklarda düşmesine sebep olur ve kandaki homosistein seviyesini arttırarak homosistinüri ilişkili sağlık problemlerine sebep olmaktadır.

A1298C varyantında ise MTHFR geninin 1298. pozisyonunda glutamat(E)àalanin(A) değişimi meydana gelmiştir. Bu değişim alanin içeren enzimlerin aktivitesinin azalmasına ve homosistinüri ilişkili sağlık problemlerine sebep olmaktadır.

MTHFR’ de yer alan bir sorun basitçe total kan plazmasında bulunan homosistein konsantrasyonun ölçülmesine dayanan testler ile tespit edilebilmekte ve yüksek seviyede çıktığında ise fibroblast ve/veya kırmızı kan hücrelerine yapılan testler ile MTHFR spesifik aktivitesi saptanmaktadır. Fakat bu yöntemler hem zaman almaktadır hem de genotipik saptamayı sağlayamamaktadır.

MTHFR Mutasyon Testi alınan kan örneğiyle çalışılmaktadır. Testin raporlama süresi ortalama olarak 15 – 20 gün arasındadır. Test için açlık veya tokluk farketmemektedir.

mavilab logo

Bu internet sitesi Mavi Laboratuarlar Grubu tarafından hazırlanmaktadır. Bu internet sitesinde yer alan içerik sadece bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir şekilde tıbbi öneri verme veya herhangi bir hekim-hasta sağlama amacı ile oluşturulmamıştır. Sitedeki bilgilerin, hekim muayene ve konsültasyonu sonucu sağlanan bilgilerle kıyaslanamayacağı kullanıcılar tarafından göz önünde bulundurulmalıdır.