CHECK UP PAKETLERİ

MAVİ CHECK UP PAKETLERİMİZ

Mavi Mini Check Up

51 adet tetkik
AÇLIK KAN ŞEKERİDiyabet hastalığı tanısında kullanılır.Kan şekerimizi belirler.
T.KOLESTROLKolesterol testi, özellikle ateroskleroz ve koroner arter hastalığı riskinin değerlendirilmesi için faydalıdır. Kolesterol, lipid profilinin bir parçasıdır.
HDLArtmış HDL düzeyleri koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu iken, yüksek trigliserid düzeyi ile birlikte azalmış HDL düzeyleri kardiyovasküler hastalık riskinin arttığına işaret eder.
LDLLDL Özellikle ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riskini saptamak için kullanılır. LDL-kötü kolesterol düzeyinin yüksek olması, ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riski ile yakından ilişkilidir.
VLDL- KOLESTROLVLDL kolesterol ( Very Low ) çok düşük yoğunluklu kolesterol türüdür. LDL Kolesterol kadar tehlikeli değildir.
TRİGLİSERİDTrigliserit düzeylerinin ve kolesterolün artmış olması ateroskleroz için risk faktörleridir. Trigliserit ve kolesterol değerlerinin beraber değerlendirilmesi daha anlamlıdır. İnsan plazmasının temel yağ elemanıdır.
ÜREBöbrek fonksiyon yetmezliklerinde düzeyleri yükselir. Düşük protein alımlarında, artmış protein sentezi, ağır karaciğer yetmezliği ve gebelikte düzeyleri düşer.
BUNBöbrek fonksiyonlarını değerlendirmek, böbrek hastalığı veya hasarıyla ilişkili hemodiyaliz ve diğer tedavilerin etkinliğini takip etmek için kullanılır.
KREATİNİNKreatinin düzeyinin yükseldiği durumlar böbrek fonksiyon bozukluğu, kas hastalıları, şok, dehidratasyon, hipertiroidizm,akromegali ve gigantizm, et türü gıdaların alımı kan kreatinin düzeyinin azaldığı durumlar kas kitlesinin azalması,şiddetli karaciğer hastalığı, yetersiz protein alımı ve gebelikdir.
ÜRİK ASİTGut Hastalığı, böbrek yetmezliği, alkolizm, lösemi, açlık, down sendromu, kurşun zehirlenmesi.Ağır ekzersiz ve yüksek pürinli diyetlerde yükselebilir.
BİLİRUBİN TOTAL Serum bilirubin düzeylerindeki artış, eritrositlerde aşırı bir yıkım olduğunda ya da karaciğer normal miktarda üretilen bilirubini dışarı atamadığında görülür.Ten renginde Sarılık yapar.
BİLİRUBİN İNDİREKDeğerleri total bilirubin ile birlikte seyreder.
BİLİRUBİN DİREKTDeğerleri pankreas başı kanseri, koledok kanalı taşları ve Dubin-Johnson Sendromu´nda yükselir
ASTKalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas, dalak ve akciğer dokularında oluşan hasarları belirler. Hücre hasarı gerçekleştikten sonra 12 saat içinde seviyeleri yükselir.
ALTPrimer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanısıra hepatit tedavisinin, aktif postnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır. Herhangi bir sebeple oluşan akut karaciğer hücresi ölümü, ciddi şoklar, kalp yetmezlikleri ve büyük travmalarda seviyeleri çok artar. Siroz, tıkanma sarılığı, karaciğer tümörleri, yaygın myokard infarktüsü, myokardit, muskuler distrofi, preeklampsi, kas travmaları, yağlı karaciğer, kronik alkol kullanımı, şiddetli yanıklar ve ağır pankreatit olgularında seviyeleri yükselir.
GGTYükselmiş alkalen fosfataz (ALP) nedeni olabilecek karaciğer ve kemik hastalıkları arasında ayrım yapmak, bazen karaciğer hastalığı ve/veya aşırı alkol kullanımını belirlemeye yardımcı olmak için  bu test yapılır.
KALSİYUMKanınızdaki kalsiyum düzeylerinin normal olup olmadığını belirlemek için bu test yapılır
ASOGeçirilmiş streptokok infeksiyonunu gösterir. Romatizmal araştırma testidir.
CRP (C-Reaktif Protein)cRP Romatizmal hastalıklarda aktivasyonun en iyi göstergelerinden biridir. İnfeksiyonun varlığını gösterir
RFEklemlerde ağrı, sıcaklık, şişme ve sabah sertliği adı verilen ve sabah yataktan kalktıktan sonra eklemlerde hareket kısıtlılığı şeklinde görülen belirtilerin varlığında kişinin romatoid artrit olup olmadığının anlaşılması için kullanılır.
SEDİMANTASYONEklemlerde ağrıya neden olan eklem iltihaplanması veya iltihaplı bağırsak hastalığından kaynaklı sindirim sistemi semptomlarından şüphelenildiği zaman yapılır.
TSH Tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde özgünlük ve duyarlılığı çok yüksektir. Tiroid hormonlarının salgılanmasının düzenlenmesinde merkez rol oynar.
CEAvücutta kanserin olup olmadığını belirlemeye, tedaviye yanıtı ve nüksler dahil kanser tedavisinin takibi ve kanserin evrelendirilmesine yardımcı olmak için kullanılır.
HEMOGRAMTam kan sayımı testi (CBC), kan hücrelerin çeşitleri ve sayıları hakkında önemli bilgiler veren bir testtir. Özellikle beyaz kan hücreleri (WBC), kırmızı kan hücresi (RBC) ve trombositler. bu hücrelerin her biri belirli ve önemli işlevleri yerine getirir.

İNCELENEN PARAMETRELER ( 18 adet ): WBC, LYM%, MID%, GRAN%, LYM#, MID#, GRAN#, RBC, HGB, HCT, HCV, MCH, MCHC, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR
LDHVücuttaki doku hasarının nedeni ve yerini tanımlamaya ve hasarın ilerlemesini izlemeye yardımcı olmak için bu test istenir.
ANTİ HIVHIV 1+2 HIV(Aids) virusünün vucuda alınımından yaklaşık 2 hafta sonra hiv P24 antijeni tesbit edilir.
HBSAGHBsAg İnsanda bulunan Hepatit B antijeninin niteleyici tespiti için yapılan testtir.
ANTİ HCVAnti HCV (Hepatit C Virüsü) HCV´ ye karşı oluşan antikorların niceleyici tespiti için yapılan kalitatif bir testtir.
VDRLVDRL Testi Frengi ( Sifilis ) hastalığı tanısında kullanılır.
DIŞKI MİKROSKOPİSİDışkının mikroskopla incelenmesidir,parazit ve yumurtalarının,kurtcuk teşhisi,sindirim,iltihap ve gizli kanama teşhisi,ishale yol açan mikropların tesbiti.
GAİTADA GİZLİ KANGizli iç kanama yada mide kanaması gibi hastalıkların teşhisinde kullanılır.
TİTTaş veya kum dökme gibi böbrek ve idrar yolları hastalıklarının teşhisi.
Total PSASadece Erkek hastalarda bakılır, prostat kanseri tedavisinin etkinliğini belirlemeye yardımcı olmak ve prostat kanseri nüksünü saptamak için bu test yapılır. 

Mavi Midi Check Up

67 adet tetkik
CEAvücutta kanserin olup olmadığını belirlemeye, tedaviye yanıtı ve nüksler dahil kanser tedavisinin takibi ve kanserin evrelendirilmesine yardımcı olmak için kullanılır.
LDH-LAKTAT DEHİDROGENAZVücuttaki doku hasarının nedeni ve yerini tanımlamaya ve hasarın ilerlemesini izlemeye yardımcı olmak için bu test istenir.
CA-KALSİYUMKanınızdaki kalsiyum düzeylerinin normal olup olmadığını belirlemek için bu test yapılır.
ASOGeçirilmiş streptokok infeksiyonunu gösterir. Romatizmal araştırma testidir.
CRP (C-Reaktif Protein)cRP Romatizmal hastalıklarda aktivasyonun en iyi göstergelerinden biridir. İnfeksiyonun varlığını gösterir.
ROMATOİD FAKTÖR ( RF )Eklemlerde ağrı, sıcaklık, şişme ve sabah sertliği adı verilen ve sabah yataktan kalktıktan sonra eklemlerde hareket kısıtlılığı şeklinde görülen belirtilerin varlığında kişinin romatoid artrit olup olmadığının anlaşılması için kullanılır.
ESR-SEDİMENTASYONEklemlerde ağrıya neden olan eklem iltihaplanması veya iltihaplı bağırsak hastalığından kaynaklı sindirim sistemi semptomlarından şüphelenildiği zaman yapılır.
HEMOGRAMTam kan sayımı testi (CBC), kan hücrelerin çeşitleri ve sayıları hakkında önemli bilgiler veren bir testtir. Özellikle beyaz kan hücreleri (WBC), kırmızı kan hücresi (RBC) ve trombositler. bu hücrelerin her biri belirli ve önemli işlevleri yerine getirir.

İNCELENEN PARAMETRELER ( 18 adet ): WBC, LYM%, MID%, GRAN%, LYM#, MID#, GRAN#, RBC, HGB, HCT, HCV, MCH, MCHC, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR
FERRİTİNDaha çok aneminin(kansızlık) tiplendirilmesinde değerlidir. Demir eksikliği anemisinin değerlendirmesinde kullanılır .Demir depolarının doluluk oranını gösterir.Talasemi ve kronik anemilerin teşhisine yardımcıdır.
FE-DEMİRAnemilerin (kansızlık) tiplendirilmesinde kullanılır.
FE - DEMİR BAĞLAMADemir eksikliği anemisinde seviyesi yükselir. Demir ile beraber değerlendirilir.
KOLESTEROL SERUM TOTALKolesterol testi, özellikle ateroskleroz ve koroner arter hastalığı riskinin değerlendirilmesi için faydalıdır. Kolesterol, lipid profilinin bir parçasıdır.
HDL KOLESTEROLArtmış HDL düzeyleri koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu iken, yüksek trigliserid düzeyi ile birlikte azalmış HDL düzeyleri kardiyovasküler hastalık riskinin arttığına işaret eder.
LDL-KOLESTEROLLDL Özellikle ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riskini saptamak için kullanılır. LDL-kötü kolesterol düzeyinin yüksek olması, ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riski ile yakından ilişkilidir.
VLDL- KOLESTROLVLDL kolesterol ( Very Low ) çok düşük yoğunluklu kolesterol türüdür. LDL Kolesterol kadar tehlikeli değildir.
TRİGLİSERİDTrigliserit düzeylerinin ve kolesterolün artmış olması ateroskleroz için risk faktörleridir. Trigliserit ve kolesterol değerlerinin beraber değerlendirilmesi daha anlamlıdır. İnsan plazmasının temel yağ elemanıdır.
ÜRİK ASİTGut Hastalığı, böbrek yetmezliği, alkolizm, lösemi, açlık, down sendromu, kurşun zehirlenmesi.Ağır ekzersiz ve yüksek pürinli diyetlerde yükselebilir.
NA-SODYUMVücuttaki hücre dışı sıvının en önemli katyonudur.Sıvı- elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.Kas çalışmasını sağlamaktadır. Tansiyon hastalıkları erken teşhisi için öenmlidir.
K-POTASYUMHücre içinin ana katyonudur. Sinir ve kas aktivitesi için kritik rolü vardır.Asit Baz,elektrolit dengesi tansiyon hastalıkları erken tanısı için gereklidir.
CL-KLORVücudunuzun, elektrolit veya asit-baz dengesinde bir sorun olup olmadığını belirlemek ve tedaviyi takip için test yapılır.
BİLİRUBİN TOTAL Serum bilirubin düzeylerindeki artış, eritrositlerde aşırı bir yıkım olduğunda ya da karaciğer normal miktarda üretilen bilirubini dışarı atamadığında görülür.Ten renginde Sarılık yapar.
BİLİRUBİN İNDİREKDeğerleri total bilirubin ile birlikte seyreder.
BİLİRUBİN DİREKTDeğerleri pankreas başı kanseri, koledok kanalı taşları ve Dubin-Johnson Sendromu´nda yükselir.
ALBÜMİN (SERUM)Akut ve kronik enflamasyonlar, karaciğerin sentez kapasitesinin azalması , nefrotik sendrom, yanık, travma gibi vücut yüzeylerinde kaybın artması, Plazma su konsantrasyonunun azaldığı durumlarda konsantrasyonu yükselir.
GLUKOZ ( AÇLIK )Diyabet hastalığı tanısında kullanılır.Kan şekerimizi belirler.
HEMOGLOBİN A1CÜç aylık ortalama kan şekeri değerini gösterir.Gizli şeker hastalığını tesbit eder.
ÜREBöbrek fonksiyon yetmezliklerinde düzeyleri yükselir. Düşük protein alımlarında, artmış protein sentezi, ağır karaciğer yetmezliği ve gebelikte düzeyleri düşer.
KREATİNİNKreatinin düzeyinin yükseldiği durumlar böbrek fonksiyon bozukluğu, kas hastalıları, şok, dehidratasyon, hipertiroidizm,akromegali ve gigantizm, et türü gıdaların alımı kan kreatinin düzeyinin azaldığı durumlar kas kitlesinin azalması,şiddetli karaciğer hastalığı, yetersiz protein alımı ve gebelikdir.
BUNBöbrek fonksiyonlarını değerlendirmek, böbrek hastalığı veya hasarıyla ilişkili hemodiyaliz ve diğer tedavilerin etkinliğini takip etmek için kullanılır.
TİT-TAM İDRARTaş veya kum dökme gibi böbrek ve idrar yolları hastalıklarının teşhisi.
ALTPrimer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanısıra hepatit tedavisinin, aktif postnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır. Herhangi bir sebeple oluşan akut karaciğer hücresi ölümü, ciddi şoklar, kalp yetmezlikleri ve büyük travmalarda seviyeleri çok artar. Siroz, tıkanma sarılığı, karaciğer tümörleri, yaygın myokard infarktüsü, myokardit, muskuler distrofi, preeklampsi, kas travmaları, yağlı karaciğer, kronik alkol kullanımı, şiddetli yanıklar ve ağır pankreatit olgularında seviyeleri yükselir.
ASTKalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas, dalak ve akciğer dokularında oluşan hasarları belirler. Hücre hasarı gerçekleştikten sonra 12 saat içinde seviyeleri yükselir.
GGT-GLUTAMİL TRANSFERAZYükselmiş alkalen fosfataz (ALP) nedeni olabilecek karaciğer ve kemik hastalıkları arasında ayrım yapmak, bazen karaciğer hastalığı ve/veya aşırı alkol kullanımını belirlemeye yardımcı olmak için  bu test yapılır.
AMİLAZYüksek kan amilaz düzeyi pankreatitte(Pankreas iltihabı) meydana gelir. Ayrıca karın ağrısıyla ortaya çıkan bazı acil hastalıklarda, şiddetli şeker komasında, kabakulakta ve akciğer tümörlerinde.
LİPAZPankreas enzimidir.Yağları yakmamıza yarar,pankreatitler, safra kesesi koliti, strangüle veya enfarkte bağırsak, pankreas kist veya pseudokistleri ve peritonitlerde serum lipaz düzeyi artar.
ANTİ HIV 1/2HIV 1+2 HIV(Aids) virusünün vucuda alınımından yaklaşık 2 hafta sonra hiv P24 antijeni tesbit edilir.
ANTİ HCVAnti HCV (Hepatit C Virüsü) HCV´ ye karşı oluşan antikorların niceleyici tespiti için yapılan kalitatif bir testtir.
VDRLVDRL Testi Frengi ( Sifilis ) hastalığı tanısında kullanılır.
HBsAgHBsAg İnsanda bulunan Hepatit B antijeninin niteleyici tespiti için yapılan testtir.
FOLİK ASİTKansızlığa yol açan Folat eksikliğinin belirlenmesinde kullanılır.
IgE TOTALVücudumuzda herhangi bir gıda toz veya maddeye alerjimiz olup olmadığını gösterir.
FT 3-SERBEST T3FT3 Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ötiroid (sağlıklı), hipotiroid(düşük) ve hipertiroid (Yüksek)durumlarını ayırmada kullanılır.
FT 4- SERBEST T4FT4 T4´ün fizyolojik aktif formudur. Tiroid fonksiyon bozukluklarında TSH ile birlikte tercih edilen bir parametredir.
TSH Tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde özgünlük ve duyarlılığı çok yüksektir. Tiroid hormonlarının salgılanmasının düzenlenmesinde merkez rol oynar.
VİTAMİN B 12Kansızlık ve unutkanlık şikayetlerinde Vit B12 değerleri düşer. Böbrek ve Kalp yetmezliği gibi durumlarda Vit B12 belirleyici bir faktördür.
VİTAMİN D3 25-OHVitamin D eksikliğinizi belirlemek; Vitamin D tedavisi alıyorsanız Vitamin D takviye düzeylerinin uygunluğunu izlemek için bu test yapılır.
GAİTA MİKROSKOPİSİDışkının mikroskopla incelenmesidir,parazit ve yumurtalarının,kurtcuk teşhisi,sindirim,iltihap ve gizli kanama teşhisi,ishale yol açan mikropların tesbiti.
GAİTADA GİZLİ KANGizli iç kanama yada mide kanaması gibi hastalıkların teşhisinde kullanılır.
TOTAL PSA - ERKEKprostat kanseri tedavisinin etkinliğini belirlemeye yardımcı olmak ve prostat kanseri nüksünü saptamak için bu test yapılır.

Mavi Maxi Check Up

74 adet tetkik
CEAvücutta kanserin olup olmadığını belirlemeye, tedaviye yanıtı ve nüksler dahil kanser tedavisinin takibi ve kanserin evrelendirilmesine yardımcı olmak için kullanılır.
AFPBelli bazı karaciğer kanseri, testis kanseri veya yumurtalık kanseri tanısında ve tedavisinin izlenmesine yardımcı olmak için bu test yapılır.
CA 125Yumurtalık kanseri tedavisine başlamadan önce veya yumurtalık kanseri geliştirme riski yüksek kişilerde tedavi sırasında ve sonrasında aralıklarla bu test istenir.
CA 19-9Pankreas kanserinin diğer rahatsızlıklardan ayrımında, pankreas kanserinin tedavisinin yanıtını ve nüksünü izlemek için kullanılır.
CA 15-3Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiş, tümör yükü o kadar fazladır. Kanser büyüdükçe CA 15-3 konsantrasyonları artma eğilimi göstermektedir. Metastatikmeme kanserinde kanser kemiklere ve/veya karaciğere yayıldıkça sıklıkla CA 15-3 yüksek düzeylere ulaşmaktadır.
LDH-LAKTAT DEHİDROGENAZVücuttaki doku hasarının nedeni ve yerini tanımlamaya ve hasarın ilerlemesini izlemeye yardımcı olmak için bu test istenir.
CA-KALSİYUMKanınızdaki kalsiyum düzeylerinin normal olup olmadığını belirlemek için bu test yapılır
ASOGeçirilmiş streptokok infeksiyonunu gösterir. Romatizmal araştırma testidir.
CRP (C-Reaktif Protein)cRP Romatizmal hastalıklarda aktivasyonun en iyi göstergelerinden biridir. İnfeksiyonun varlığını gösterir
ROMATOİD FAKTÖR ( RF )Eklemlerde ağrı, sıcaklık, şişme ve sabah sertliği adı verilen ve sabah yataktan kalktıktan sonra eklemlerde hareket kısıtlılığı şeklinde görülen belirtilerin varlığında kişinin romatoid artrit olup olmadığının anlaşılması için kullanılır.
ESR-SEDİMENTASYONEklemlerde ağrıya neden olan eklem iltihaplanması veya iltihaplı bağırsak hastalığından kaynaklı sindirim sistemi semptomlarından şüphelenildiği zaman yapılır.
HEMOGRAMTam kan sayımı testi (CBC), kan hücrelerin çeşitleri ve sayıları hakkında önemli bilgiler veren bir testtir. Özellikle beyaz kan hücreleri (WBC), kırmızı kan hücresi (RBC) ve trombositler. bu hücrelerin her biri belirli ve önemli işlevleri yerine getirir.

İNCELENEN PARAMETRELER ( 18 adet ): WBC, LYM%, MID%, GRAN%, LYM#, MID#, GRAN#, RBC, HGB, HCT, HCV, MCH, MCHC, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR
FERRİTİNDaha çok aneminin(kansızlık) tiplendirilmesinde değerlidir. Demir eksikliği anemisinin değerlendirmesinde kullanılır .Demir depolarının doluluk oranını gösterir.Talasemi ve kronik anemilerin teşhisine yardımcıdır.
FE-DEMİRAnemilerin (kansızlık) tiplendirilmesinde kullanılır.
FE - DEMİR BAĞLAMADemir eksikliği anemisinde seviyesi yükselir. Demir ile beraber değerlendirilir.
KOLESTEROL SERUM TOTALKolesterol testi, özellikle ateroskleroz ve koroner arter hastalığı riskinin değerlendirilmesi için faydalıdır. Kolesterol, lipid profilinin bir parçasıdır.
HDL KOLESTEROLArtmış HDL düzeyleri koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu iken, yüksek trigliserid düzeyi ile birlikte azalmış HDL düzeyleri kardiyovasküler hastalık riskinin arttığına işaret eder.
LDL-KOLESTEROLLDL Özellikle ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riskini saptamak için kullanılır. LDL-kötü kolesterol düzeyinin yüksek olması, ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riski ile yakından ilişkilidir.
VLDL- KOLESTROLVLDL kolesterol ( Very Low ) çok düşük yoğunluklu kolesterol türüdür. LDL Kolesterol kadar tehlikeli değildir.
TRİGLİSERİDTrigliserit düzeylerinin ve kolesterolün artmış olması ateroskleroz için risk faktörleridir. Trigliserit ve kolesterol değerlerinin beraber değerlendirilmesi daha anlamlıdır. İnsan plazmasının temel yağ elemanıdır.
ÜRİK ASİTGut Hastalığı, böbrek yetmezliği, alkolizm, lösemi, açlık, down sendromu, kurşun zehirlenmesi.Ağır ekzersiz ve yüksek pürinli diyetlerde yükselebilir.
NA-SODYUMVücuttaki hücre dışı sıvının en önemli katyonudur.Sıvı- elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.Kas çalışmasını sağlamaktadır.Tansiyon hastalıkları erken teşhisi için önemlidir.
K-POTASYUMHücre içinin ana katyonudur. Sinir ve kas aktivitesi için kritik rolü vardır.Asit Baz,elektrolit dengesi tansiyon hastalıkları erken tanısı için gereklidir.
CL-KLORVücudunuzun, elektrolit veya asit-baz dengesinde bir sorun olup olmadığını belirlemek ve tedaviyi takip için test yapılır.
BİLİRUBİN TOTAL Serum bilirubin düzeylerindeki artış, eritrositlerde aşırı bir yıkım olduğunda ya da karaciğer normal miktarda üretilen bilirubini dışarı atamadığında görülür.Ten renginde Sarılık yapar.
BİLİRUBİN İNDİREKDeğerleri total bilirubin ile birlikte seyreder.
BİLİRUBİN DİREKTDeğerleri pankreas başı kanseri, koledok kanalı taşları ve Dubin-Johnson Sendromu´nda yükselir
ALBÜMİN (SERUM)Akut ve kronik enflamasyonlar, karaciğerin sentez kapasitesinin azalması , nefrotik sendrom, yanık, travma gibi vücut yüzeylerinde kaybın artması, Plazma su konsantrasyonunun azaldığı durumlarda konsantrasyonu yükselir
GLUKOZ ( AÇLIK )Diyabet hastalığı tanısında kullanılır.Kan şekerimizi belirler.
HEMOGLOBİN A1CÜç aylık ortalama kan şekeri değerini gösterir.Gizli şeker hastalığını tesbit eder.
İNSULİNGlukoz/İnsülin metabolizmasını düzenler,kan şekerimizi ayalar.
ÜREBöbrek fonksiyon yetmezliklerinde düzeyleri yükselir. Düşük protein alımlarında, artmış protein sentezi, ağır karaciğer yetmezliği ve gebelikte düzeyleri düşer.
KREATİNİNKreatinin düzeyinin yükseldiği durumlar böbrek fonksiyon bozukluğu, kas hastalıları, şok, dehidratasyon, hipertiroidizm,akromegali ve gigantizm, et türü gıdaların alımı kan kreatinin düzeyinin azaldığı durumlar kas kitlesinin azalması,şiddetli karaciğer hastalığı, yetersiz protein alımı ve gebelikdir.
BUNBöbrek fonksiyonlarını değerlendirmek, böbrek hastalığı veya hasarıyla ilişkili hemodiyaliz ve diğer tedavilerin etkinliğini takip etmek için kullanılır.
TİT-TAM İDRARTaş veya kum dökme gibi böbrek ve idrar yolları hastalıklarının teşhisi.
ALTPrimer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanısıra hepatit tedavisinin, aktif postnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır. Herhangi bir sebeple oluşan akut karaciğer hücresi ölümü, ciddi şoklar, kalp yetmezlikleri ve büyük travmalarda seviyeleri çok artar. Siroz, tıkanma sarılığı, karaciğer tümörleri, yaygın myokard infarktüsü, myokardit, muskuler distrofi, preeklampsi, kas travmaları, yağlı karaciğer, kronik alkol kullanımı, şiddetli yanıklar ve ağır pankreatit olgularında seviyeleri yükselir.
ASTKalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas, dalak ve akciğer dokularında oluşan hasarları belirler. Hücre hasarı gerçekleştikten sonra 12 saat içinde seviyeleri yükselir.
GGT-GLUTAMİL TRANSFERAZYükselmiş alkalen fosfataz (ALP) nedeni olabilecek karaciğer ve kemik hastalıkları arasında ayrım yapmak, bazen karaciğer hastalığı ve/veya aşırı alkol kullanımını belirlemeye yardımcı olmak için  bu test yapılır.
ALPKaraciğer veya kemik bozukluğunun taranması veya izlenmesi için kullanılır.
AMİLAZYüksek kan amilaz düzeyi pankreatitte(Pankreas iltihabı) meydana gelir. Ayrıca karın ağrısıyla ortaya çıkan bazı acil hastalıklarda, şiddetli şeker komasında, kabakulakta ve akciğer tümörlerinde
LİPAZPankreas enzimidir.Yağları yakmamıza yarar,pankreatitler, safra kesesi koliti, strangüle veya enfarkte bağırsak, pankreas kist veya pseudokistleri ve peritonitlerde serum lipaz düzeyi artar.
ANTİ HIV 1/2HIV 1+2 HIV(Aids) virusünün vucuda alınımından yaklaşık 2 hafta sonra hiv P24 antijeni tesbit edilir.
ANTİ HCVAnti HCV (Hepatit C Virüsü) HCV´ ye karşı oluşan antikorların niceleyici tespiti için yapılan kalitatif bir testtir.
VDRLVDRL Testi Frengi ( Sifilis ) hastalığı tanısında kullanılır.
HBsAgHBsAg İnsanda bulunan Hepatit B antijeninin niteleyici tespiti için yapılan testtir.
FOLİK ASİTKansızlığa yol açan Folat eksikliğinin belirlenmesinde kullanılır.
IgE TOTALVücudumuzda herhangi bir gıda toz veya maddeye alerjimiz olup olmadığını gösterir.
FT 3-SERBEST T3FT3 Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ötiroid (sağlıklı), hipotiroid(düşük) ve hipertiroid (Yüksek)durumlarını ayırmada kullanılır.
FT 4- SERBEST T4FT4 T4´ün fizyolojik aktif formudur. Tiroid fonksiyon bozukluklarında TSH ile birlikte tercih edilen bir parametredir
TSHTiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde özgünlük ve duyarlılığı çok yüksektir. Tiroid hormonlarının salgılanmasının düzenlenmesinde merkez rol oynar.
VİTAMİN B 12Kansızlık ve unutkanlık şikayetlerinde Vit B12 değerleri düşer. Böbrek ve Kalp yetmezliği gibi durumlarda Vit B12 belirleyici bir faktördür
VİTAMİN D3 25-OHVitamin D eksikliğinizi belirlemek; Vitamin D tedavisi alıyorsanız Vitamin D takviye düzeylerinin uygunluğunu izlemek için bu test yapılır.
GAİTA MİKROSKOPİSİDışkının mikroskopla incelenmesidir,parazit ve yumurtalarının,kurtcuk teşhisi,sindirim,iltihap ve gizli kanama teşhisi,ishale yol açan mikropların tesbiti.
GAİTADA GİZLİ KANGizli iç kanama yada mide kanaması gibi hastalıkların teşhisinde kullanılır.
HPSA( HELİKOBAKTER PLOYRİ)Bu bakterinin asitle birlikte, ülser oluşumunda rol oynayan en güçlü etken olduğu saptanmıştır. Bakteri hem koruyucu faktörleri azaltarak, hem de mide asidinin gücünü arttırarak mide ülserine neden olmaktadır. H.pylori ile infekte ve aşırı asit salınımı olan kişiler mide ülseri, mide kanseri ve duedonum ülseri için büyük risk taşırlar.Mide hastalıklarına yol açan bakteridir.
TOTAL PSA - Erkekler içinprostat kanseri tedavisinin etkinliğini belirlemeye yardımcı olmak ve prostat kanseri nüksünü saptamak için bu test yapılır.

Mavi VIP Check Up

78 adet tetkik
CEAvücutta kanserin olup olmadığını belirlemeye, tedaviye yanıtı ve nüksler dahil kanser tedavisinin takibi ve kanserin evrelendirilmesine yardımcı olmak için kullanılır.
AFPBelli bazı karaciğer kanseri, testis kanseri veya yumurtalık kanseri tanısında ve tedavisinin izlenmesine yardımcı olmak için bu test yapılır.
CA 125Yumurtalık kanseri tedavisine başlamadan önce veya yumurtalık kanseri geliştirme riski yüksek kişilerde tedavi sırasında ve sonrasında aralıklarla bu test istenir.
CA 19-9Pankreas kanserinin diğer rahatsızlıklardan ayrımında, pankreas kanserinin tedavisinin yanıtını ve nüksünü izlemek için kullanılır.
CA 15-3Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiş, tümör yükü o kadar fazladır. Kanser büyüdükçe CA 15-3 konsantrasyonları artma eğilimi göstermektedir. Metastatikmeme kanserinde kanser kemiklere ve/veya karaciğere yayıldıkça sıklıkla CA 15-3 yüksek düzeylere ulaşmaktadır.
LDH-LAKTAT DEHİDROGENAZVücuttaki doku hasarının nedeni ve yerini tanımlamaya ve hasarın ilerlemesini izlemeye yardımcı olmak için bu test istenir.
CA-KALSİYUMKanınızdaki kalsiyum düzeylerinin normal olup olmadığını belirlemek için bu test yapılır
ASOGeçirilmiş streptokok infeksiyonunu gösterir. Romatizmal araştırma testidir.
CRP (C-Reaktif Protein)cRP Romatizmal hastalıklarda aktivasyonun en iyi göstergelerinden biridir. İnfeksiyonun varlığını gösterir
ROMATOİD FAKTÖR ( RF )Eklemlerde ağrı, sıcaklık, şişme ve sabah sertliği adı verilen ve sabah yataktan kalktıktan sonra eklemlerde hareket kısıtlılığı şeklinde görülen belirtilerin varlığında kişinin romatoid artrit olup olmadığının anlaşılması için kullanılır.
ESR-SEDİMENTASYONEklemlerde ağrıya neden olan eklem iltihaplanması veya iltihaplı bağırsak hastalığından kaynaklı sindirim sistemi semptomlarından şüphelenildiği zaman yapılır.
HEMOGRAMTam kan sayımı testi (CBC), kan hücrelerin çeşitleri ve sayıları hakkında önemli bilgiler veren bir testtir. Özellikle beyaz kan hücreleri (WBC), kırmızı kan hücresi (RBC) ve trombositler. bu hücrelerin her biri belirli ve önemli işlevleri yerine getirir.

İNCELENEN PARAMETRELER ( 18 adet ): WBC, LYM%, MID%, GRAN%, LYM#, MID#, GRAN#, RBC, HGB, HCT, HCV, MCH, MCHC, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR
FERRİTİNDaha çok aneminin(kansızlık) tiplendirilmesinde değerlidir. Demir eksikliği anemisinin değerlendirmesinde kullanılır .Demir depolarının doluluk oranını gösterir.Talasemi ve kronik anemilerin teşhisine yardımcıdır.
FE-DEMİRAnemilerin (kansızlık) tiplendirilmesinde kullanılır.
FE - DEMİR BAĞLAMADemir eksikliği anemisinde seviyesi yükselir. Demir ile beraber değerlendirilir.
KOLESTEROL SERUM TOTALKolesterol testi, özellikle ateroskleroz ve koroner arter hastalığı riskinin değerlendirilmesi için faydalıdır. Kolesterol, lipid profilinin bir parçasıdır.
HDL KOLESTEROLArtmış HDL düzeyleri koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu iken, yüksek trigliserid düzeyi ile birlikte azalmış HDL düzeyleri kardiyovasküler hastalık riskinin arttığına işaret eder.
LDL-KOLESTEROLLDL Özellikle ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riskini saptamak için kullanılır. LDL-kötü kolesterol düzeyinin yüksek olması, ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riski ile yakından ilişkilidir.
VLDL- KOLESTROLVLDL kolesterol ( Very Low ) çok düşük yoğunluklu kolesterol türüdür. LDL Kolesterol kadar tehlikeli değildir.
TRİGLİSERİDTrigliserit düzeylerinin ve kolesterolün artmış olması ateroskleroz için risk faktörleridir. Trigliserit ve kolesterol değerlerinin beraber değerlendirilmesi daha anlamlıdır. İnsan plazmasının temel yağ elemanıdır.
ÜRİK ASİTGut Hastalığı, böbrek yetmezliği, alkolizm, lösemi, açlık, down sendromu, kurşun zehirlenmesi.Ağır ekzersiz ve yüksek pürinli diyetlerde yükselebilir.
NA-SODYUMVücuttaki hücre dışı sıvının en önemli katyonudur.Sıvı- elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.Kas çalışmasını sağlamaktadır.Tansiyon hastalıkları erken teşhisi için önemlidir.
K-POTASYUMHücre içinin ana katyonudur. Sinir ve kas aktivitesi için kritik rolü vardır.Asit Baz,elektrolit dengesi tansiyon hastalıkları erken tanısı için gereklidir.
CL-KLORVücudunuzun, elektrolit veya asit-baz dengesinde bir sorun olup olmadığını belirlemek ve tedaviyi takip için test yapılır.
MAGNEZYUMMagnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesi ile preeklampsi tedavisi uygulanan hastaların takibinde kullanılır.
BİLİRUBİN TOTAL Serum bilirubin düzeylerindeki artış, eritrositlerde aşırı bir yıkım olduğunda ya da karaciğer normal miktarda üretilen bilirubini dışarı atamadığında görülür.Ten renginde Sarılık yapar.
BİLİRUBİN İNDİREKDeğerleri total bilirubin ile birlikte seyreder.
BİLİRUBİN DİREKTDeğerleri pankreas başı kanseri, koledok kanalı taşları ve Dubin-Johnson Sendromu´nda yükselir
ALBÜMİN (SERUM)Akut ve kronik enflamasyonlar, karaciğerin sentez kapasitesinin azalması , nefrotik sendrom, yanık, travma gibi vücut yüzeylerinde kaybın artması, Plazma su konsantrasyonunun azaldığı durumlarda konsantrasyonu yükselir
GLUKOZ ( AÇLIK )Diyabet hastalığı tanısında kullanılır.Kan şekerimizi belirler.
HEMOGLOBİN A1CÜç aylık ortalama kan şekeri değerini gösterir.Gizli şeker hastalığını tesbit eder.
İNSULİNGlukoz/İnsülin metabolizmasını düzenler,kan şekerimizi ayalar.
ÜREBöbrek fonksiyon yetmezliklerinde düzeyleri yükselir. Düşük protein alımlarında, artmış protein sentezi, ağır karaciğer yetmezliği ve gebelikte düzeyleri düşer.
KREATİNİNKreatinin düzeyinin yükseldiği durumlar böbrek fonksiyon bozukluğu, kas hastalıları, şok, dehidratasyon, hipertiroidizm,akromegali ve gigantizm, et türü gıdaların alımı kan kreatinin düzeyinin azaldığı durumlar kas kitlesinin azalması,şiddetli karaciğer hastalığı, yetersiz protein alımı ve gebelikdir.
BUNBöbrek fonksiyonlarını değerlendirmek, böbrek hastalığı veya hasarıyla ilişkili hemodiyaliz ve diğer tedavilerin etkinliğini takip etmek için kullanılır.
TİT-TAM İDRARTaş veya kum dökme gibi böbrek ve idrar yolları hastalıklarının teşhisi.
ALTPrimer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanısıra hepatit tedavisinin, aktif postnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır. Herhangi bir sebeple oluşan akut karaciğer hücresi ölümü, ciddi şoklar, kalp yetmezlikleri ve büyük travmalarda seviyeleri çok artar. Siroz, tıkanma sarılığı, karaciğer tümörleri, yaygın myokard infarktüsü, myokardit, muskuler distrofi, preeklampsi, kas travmaları, yağlı karaciğer, kronik alkol kullanımı, şiddetli yanıklar ve ağır pankreatit olgularında seviyeleri yükselir.
ASTKalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas, dalak ve akciğer dokularında oluşan hasarları belirler. Hücre hasarı gerçekleştikten sonra 12 saat içinde seviyeleri yükselir.
GGT-GLUTAMİL TRANSFERAZYükselmiş alkalen fosfataz (ALP) nedeni olabilecek karaciğer ve kemik hastalıkları arasında ayrım yapmak, bazen karaciğer hastalığı ve/veya aşırı alkol kullanımını belirlemeye yardımcı olmak için  bu test yapılır.
ALPKaraciğer veya kemik bozukluğunun taranması veya izlenmesi için kullanılır.
AMİLAZYüksek kan amilaz düzeyi pankreatitte(Pankreas iltihabı) meydana gelir. Ayrıca karın ağrısıyla ortaya çıkan bazı acil hastalıklarda, şiddetli şeker komasında, kabakulakta ve akciğer tümörlerinde
LİPAZPankreas enzimidir.Yağları yakmamıza yarar,pankreatitler, safra kesesi koliti, strangüle veya enfarkte bağırsak, pankreas kist veya pseudokistleri ve peritonitlerde serum lipaz düzeyi artar.
ANTİ HIV 1/2HIV 1+2 HIV(Aids) virusünün vucuda alınımından yaklaşık 2 hafta sonra hiv P24 antijeni tesbit edilir.
ANTİ HCVAnti HCV (Hepatit C Virüsü) HCV´ ye karşı oluşan antikorların niceleyici tespiti için yapılan kalitatif bir testtir.
VDRLVDRL Testi Frengi ( Sifilis ) hastalığı tanısında kullanılır.
HBsAgHBsAg İnsanda bulunan Hepatit B antijeninin niteleyici tespiti için yapılan testtir.
Anti - HBsAnti Hbs, Hepatit B rahatsızlığı geçiren kişilerin ve Hepatit B aşısı vurulmuş olan kişilerin kanında yer alan bir antikordur. Hepatit B kan yolu ya da cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Bu durumda vücut bu hastalığa karşı kendini korumaya alma ihtiyacı duyar. Bu hastalığın vücutta yer etmesi sonucunda vücutta bulunan antikora Ant Hbs adı verilmektedir.
HAV IgG Anti HAV IgM tipinde antikorlar üretir. IgM tipi bu antikorlar ortalama 6 ay boyunca (3 ay- 1 yıl arası değişebilir) kanda bulunur.
HAV IgMAnti HAV IgG antikorları ise kanda daha geç tespit edilir. Virüs bulaştıktan ortalama 8 – 12 hafta sonra kanda tespit edilir. IgG tipi bu antikor kalıcı bağışıklık sağlar ve genellikle ömür boyu kanda bulunur.
FOLİK ASİTKansızlığa yol açan Folat eksikliğinin belirlenmesinde kullanılır.
IgE TOTALVücudumuzda herhangi bir gıda toz veya maddeye alerjimiz olup olmadığını gösterir.
FT 3-SERBEST T3FT3 Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ötiroid (sağlıklı), hipotiroid(düşük) ve hipertiroid (Yüksek)durumlarını ayırmada kullanılır.
FT 4- SERBEST T4FT4 T4´ün fizyolojik aktif formudur. Tiroid fonksiyon bozukluklarında TSH ile birlikte tercih edilen bir parametredir
TSHTiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde özgünlük ve duyarlılığı çok yüksektir. Tiroid hormonlarının salgılanmasının düzenlenmesinde merkez rol oynar.
VİTAMİN B 12Kansızlık ve unutkanlık şikayetlerinde Vit B12 değerleri düşer. Böbrek ve Kalp yetmezliği gibi durumlarda Vit B12 belirleyici bir faktördür
VİTAMİN D3 25-OHVitamin D eksikliğinizi belirlemek; Vitamin D tedavisi alıyorsanız Vitamin D takviye düzeylerinin uygunluğunu izlemek için bu test yapılır.
GAİTA MİKROSKOPİSİDışkının mikroskopla incelenmesidir,parazit ve yumurtalarının,kurtcuk teşhisi,sindirim,iltihap ve gizli kanama teşhisi,ishale yol açan mikropların tesbiti.
GAİTADA GİZLİ KANGizli iç kanama yada mide kanaması gibi hastalıkların teşhisinde kullanılır.
HPSA( HELİKOBAKTER PLOYRİ)Bu bakterinin asitle birlikte, ülser oluşumunda rol oynayan en güçlü etken olduğu saptanmıştır. Bakteri hem koruyucu faktörleri azaltarak, hem de mide asidinin gücünü arttırarak mide ülserine neden olmaktadır. H.pylori ile infekte ve aşırı asit salınımı olan kişiler mide ülseri, mide kanseri ve duedonum ülseri için büyük risk taşırlar.Mide hastalıklarına yol açan bakteridir.
TOTAL PSA - Erkekler içinprostat kanseri tedavisinin etkinliğini belirlemeye yardımcı olmak ve prostat kanseri nüksünü saptamak için bu test yapılır.

Mavi Çocuk Check Up

39 adet tetkik
HEMOGRAMTam kan sayımı testi (CBC), kan hücrelerin çeşitleri ve sayıları hakkında önemli bilgiler veren bir testtir. Özellikle beyaz kan hücreleri (WBC), kırmızı kan hücresi (RBC) ve trombositler. bu hücrelerin her biri belirli ve önemli işlevleri yerine getirir.

İNCELENEN PARAMETRELER ( 18 adet ): WBC, LYM%, MID%, GRAN%, LYM#, MID#, GRAN#, RBC, HGB, HCT, HCV, MCH, MCHC, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR
IgE TOTALVücudumuzda herhangi bir gıda toz veya maddeye alerjimiz olup olmadığını gösterir.
ÜREBöbrek fonksiyon yetmezliklerinde düzeyleri yükselir. Düşük protein alımlarında, artmış protein sentezi, ağır karaciğer yetmezliği ve gebelikte düzeyleri düşer.
KREATİNİNKreatinin düzeyinin yükseldiği durumlar böbrek fonksiyon bozukluğu, kas hastalıları, şok, dehidratasyon, hipertiroidizm,akromegali ve gigantizm, et türü gıdaların alımı kan kreatinin düzeyinin azaldığı durumlar kas kitlesinin azalması,şiddetli karaciğer hastalığı, yetersiz protein alımı ve gebelikdir.
ALTPrimer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanısıra hepatit tedavisinin, aktif postnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır. Herhangi bir sebeple oluşan akut karaciğer hücresi ölümü, ciddi şoklar, kalp yetmezlikleri ve büyük travmalarda seviyeleri çok artar. Siroz, tıkanma sarılığı, karaciğer tümörleri, yaygın myokard infarktüsü, myokardit, muskuler distrofi, preeklampsi, kas travmaları, yağlı karaciğer, kronik alkol kullanımı, şiddetli yanıklar ve ağır pankreatit olgularında seviyeleri yükselir.
ASTKalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas, dalak ve akciğer dokularında oluşan hasarları belirler. Hücre hasarı gerçekleştikten sonra 12 saat içinde seviyeleri yükselir.
FERRİTİNDaha çok aneminin(kansızlık) tiplendirilmesinde değerlidir. Demir eksikliği anemisinin değerlendirmesinde kullanılır .Demir depolarının doluluk oranını gösterir.Talasemi ve kronik anemilerin teşhisine yardımcıdır.
FE-DEMİRAnemilerin (kansızlık) tiplendirilmesinde kullanılır.
FE - DEMİR BAĞLAMADemir eksikliği anemisinde seviyesi yükselir. Demir ile beraber değerlendirilir.
ASOGeçirilmiş streptokok infeksiyonunu gösterir. Romatizmal araştırma testidir.
CRP (C-Reaktif Protein)cRP Romatizmal hastalıklarda aktivasyonun en iyi göstergelerinden biridir. İnfeksiyonun varlığını gösterir
ROMATOİD FAKTÖR ( RF )Eklemlerde ağrı, sıcaklık, şişme ve sabah sertliği adı verilen ve sabah yataktan kalktıktan sonra eklemlerde hareket kısıtlılığı şeklinde görülen belirtilerin varlığında kişinin romatoid artrit olup olmadığının anlaşılması için kullanılır.
ESR-SEDİMENTASYONEklemlerde ağrıya neden olan eklem iltihaplanması veya iltihaplı bağırsak hastalığından kaynaklı sindirim sistemi semptomlarından şüphelenildiği zaman yapılır.
ANTİ HCVAnti HCV (Hepatit C Virüsü) HCV´ ye karşı oluşan antikorların niceleyici tespiti için yapılan kalitatif bir testtir.
HBsAgHBsAg İnsanda bulunan Hepatit B antijeninin niteleyici tespiti için yapılan testtir.
ANTİ-HBSAnti-HBs HBsAg´ye karşı oluşmuş antikorları gösteren kantitatif bir testtir. HBs Aşısı kontrolü, bağışıklık kontrolü.
ANTİ HAV TOTALHepatitis A virüsününün (HAV) neden olduğu enfeksiyon tanısını koymak veya hepatit A aşısına ihtiyaç olup olmadığını değerlendirmek veya hepatit A aşısına verilen yanıtı değerlendirmek amacıyla yapılır.
VİTAMİN B 12 Kansızlık ve unutkanlık şikayetlerinde Vit B12 değerleri düşer. Böbrek ve Kalp yetmezliği gibi durumlarda Vit B12 belirleyici bir faktördür
VİTAMİN D3 25-OHVitamin D eksikliğinizi belirlemek; Vitamin D tedavisi alıyorsanız Vitamin D takviye düzeylerinin uygunluğunu izlemek için bu test yapılır.
BOĞAZ KÜLTÜRÜBoğaz iltihabının grup A streptokoklara bağlı olup olmadığını belirlemek amacı ile kullanılır.
GAİTA MİKROSKOBİSİDışkının mikroskopla incelenmesidir,parazit ve yumurtalarının,kurtcuk teşhisi,sindirim,iltihap ve gizli kanama teşhisi,ishale yol açan mikropların tesbiti.

Mavi Bakıcı Check Up

15 adet tetkik
Bulaşıcı Hastalık Testleri
ANTİ HAV Ig GHepatit A Antikor Testi Bulaşıcı Sarılık; Karaciğerin hepatit a virüsü ile meydana gelen enfeksiyonudur. Hepatit a virüsü sular ve gıdalar ile bulaşır. Karaciğerde iltihaplanmaya yol açar.
ANTİ HAV Ig MIgG tipi antikor pozitifliği Hepatit A bağışıklığıNI gösterir. Ancak zaman konusunda çok yardımcı olmaz. Kişi 2-3 ay önce de Hepatit A geçirmiş olabilir, 10 yıl önce de… Eğer kişi Hepatit A aşısı yaptırmışsa yine bu testin pozitif olması beklenir.
HbsAgHBsAg'nin “pozitif” olması kişinin hepatit B ile enfekte olduğunu gösterir ki akut yada kronik enfeksiyon olabilir. Enfekte olmuş kişiler virüsü diğer kişilere kan yoluyla bulaştırabilirler.
Anti-HbsHepatit A ve Hepatit B virüs kaynaklı enfeksiyonlardır. Hepatit A enfeksiyonu genellikle iyi yıkanmamış yiyecek ve içeceklerden bulaşan ve tam olarak kendiliğinden iyileşen bir sarılık türüdür.
Anti-HCVHepatit C virüsüne karşı vücudumuz tarafından oluşturulan antikora Anti HCV denir.
HIV p24 Ag + AbHIV p24 Antijen ve Antikor Testi vücutta HIV virüsünün olup olmadığını anlamak için kullanılan bir test yöntemidi
RPR - VDRLSifiliz hastalığının tespiti için kullanılan bir testtir.
TPHAFrengi hastalığının tespiti için kullanılan bir testtir.
HERPES TİP 1 Ig MHerpes (HSV) testinde kanda virüse karşı antikor varlığı araştırılır. Herpes Simpleks Virüs (HSV) adı verilen bir virüsün neden olduğu “uçuk” (herpes) dünyada en yaygın görülen enfeksiyondur.
HERPES TİP 2 Ig MHerpes simpleks virüsü ile gelişebilecek bir enfeksiyonu taramak veya tanı koymak amacıyla yapılır.
GAİTA MİKROSKOBİSİBir enfeksiyon etkeni taşıyıp taşımadığını araştırmak için yapılır, Gaita yani dışkıda mikroskopik olarak eritrosit, lökosit ve maya gibi hücrelerin varlığının araştırılması için kullanılır. Ayrıca gaitada paraziter etkenli enfeksiyonların teşhisinde de yardımcıdır.
GAİTA KÜLTÜRÜGaita kültürü, gaitada(dışkıda) barsak enfeksiyonuna bağlı bakteriyel kökenli bir enfeksiyon olup olmadığının araştırılması için yapılmaktadır.
BOĞAZ KÜLTÜRÜBoğaz Kültürü özellikle Bakteriyel Farenjit ve Tonsillit gibi bakteriyel üst solunum sistemi enfeksiyonlarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
BURUN KÜLTÜRÜBurun kültürü, genellikle burunda yerleşen s.aureus gibi patojen bakterileri ayırt etmede kullanılan bir testtir.

Mavi Yönetici Check Up

78 adet tetkik
CEAvücutta kanserin olup olmadığını belirlemeye, tedaviye yanıtı ve nüksler dahil kanser tedavisinin takibi ve kanserin evrelendirilmesine yardımcı olmak için kullanılır.
AFPBelli bazı karaciğer kanseri, testis kanseri veya yumurtalık kanseri tanısında ve tedavisinin izlenmesine yardımcı olmak için bu test yapılır.
CA 125Yumurtalık kanseri tedavisine başlamadan önce veya yumurtalık kanseri geliştirme riski yüksek kişilerde tedavi sırasında ve sonrasında aralıklarla bu test istenir.
CA 19-9Pankreas kanserinin diğer rahatsızlıklardan ayrımında, pankreas kanserinin tedavisinin yanıtını ve nüksünü izlemek için kullanılır.
CA 15-3Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiş, tümör yükü o kadar fazladır. Kanser büyüdükçe CA 15-3 konsantrasyonları artma eğilimi göstermektedir. Metastatikmeme kanserinde kanser kemiklere ve/veya karaciğere yayıldıkça sıklıkla CA 15-3 yüksek düzeylere ulaşmaktadır.
LDH-LAKTAT DEHİDROGENAZVücuttaki doku hasarının nedeni ve yerini tanımlamaya ve hasarın ilerlemesini izlemeye yardımcı olmak için bu test istenir.
CA-KALSİYUMKanınızdaki kalsiyum düzeylerinin normal olup olmadığını belirlemek için bu test yapılır
ASOGeçirilmiş streptokok infeksiyonunu gösterir. Romatizmal araştırma testidir.
CRP (C-Reaktif Protein)cRP Romatizmal hastalıklarda aktivasyonun en iyi göstergelerinden biridir. İnfeksiyonun varlığını gösterir
ROMATOİD FAKTÖR ( RF )Eklemlerde ağrı, sıcaklık, şişme ve sabah sertliği adı verilen ve sabah yataktan kalktıktan sonra eklemlerde hareket kısıtlılığı şeklinde görülen belirtilerin varlığında kişinin romatoid artrit olup olmadığının anlaşılması için kullanılır.
ESR-SEDİMENTASYONEklemlerde ağrıya neden olan eklem iltihaplanması veya iltihaplı bağırsak hastalığından kaynaklı sindirim sistemi semptomlarından şüphelenildiği zaman yapılır.
HEMOGRAMTam kan sayımı testi (CBC), kan hücrelerin çeşitleri ve sayıları hakkında önemli bilgiler veren bir testtir. Özellikle beyaz kan hücreleri (WBC), kırmızı kan hücresi (RBC) ve trombositler. bu hücrelerin her biri belirli ve önemli işlevleri yerine getirir.

İNCELENEN PARAMETRELER ( 18 adet ): WBC, LYM%, MID%, GRAN%, LYM#, MID#, GRAN#, RBC, HGB, HCT, HCV, MCH, MCHC, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR
FERRİTİNDaha çok aneminin(kansızlık) tiplendirilmesinde değerlidir. Demir eksikliği anemisinin değerlendirmesinde kullanılır .Demir depolarının doluluk oranını gösterir.Talasemi ve kronik anemilerin teşhisine yardımcıdır.
FE-DEMİRAnemilerin (kansızlık) tiplendirilmesinde kullanılır.
FE - DEMİR BAĞLAMADemir eksikliği anemisinde seviyesi yükselir. Demir ile beraber değerlendirilir.
KOLESTEROL SERUM TOTALKolesterol testi, özellikle ateroskleroz ve koroner arter hastalığı riskinin değerlendirilmesi için faydalıdır. Kolesterol, lipid profilinin bir parçasıdır.
HDL KOLESTEROLArtmış HDL düzeyleri koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu iken, yüksek trigliserid düzeyi ile birlikte azalmış HDL düzeyleri kardiyovasküler hastalık riskinin arttığına işaret eder.
LDL-KOLESTEROLLDL Özellikle ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riskini saptamak için kullanılır. LDL-kötü kolesterol düzeyinin yüksek olması, ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riski ile yakından ilişkilidir.
VLDL- KOLESTROLVLDL kolesterol ( Very Low ) çok düşük yoğunluklu kolesterol türüdür. LDL Kolesterol kadar tehlikeli değildir.
TRİGLİSERİDTrigliserit düzeylerinin ve kolesterolün artmış olması ateroskleroz için risk faktörleridir. Trigliserit ve kolesterol değerlerinin beraber değerlendirilmesi daha anlamlıdır. İnsan plazmasının temel yağ elemanıdır.
ÜRİK ASİTGut Hastalığı, böbrek yetmezliği, alkolizm, lösemi, açlık, down sendromu, kurşun zehirlenmesi.Ağır ekzersiz ve yüksek pürinli diyetlerde yükselebilir.
NA-SODYUMVücuttaki hücre dışı sıvının en önemli katyonudur.Sıvı- elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.Kas çalışmasını sağlamaktadır.Tansiyon hastalıkları erken teşhisi için önemlidir.
K-POTASYUMHücre içinin ana katyonudur. Sinir ve kas aktivitesi için kritik rolü vardır.Asit Baz,elektrolit dengesi tansiyon hastalıkları erken tanısı için gereklidir.
CL-KLORVücudunuzun, elektrolit veya asit-baz dengesinde bir sorun olup olmadığını belirlemek ve tedaviyi takip için test yapılır.
MAGNEZYUMMagnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesi ile preeklampsi tedavisi uygulanan hastaların takibinde kullanılır.
BİLİRUBİN TOTAL Serum bilirubin düzeylerindeki artış, eritrositlerde aşırı bir yıkım olduğunda ya da karaciğer normal miktarda üretilen bilirubini dışarı atamadığında görülür.Ten renginde Sarılık yapar.
BİLİRUBİN İNDİREKDeğerleri total bilirubin ile birlikte seyreder.
BİLİRUBİN DİREKTDeğerleri pankreas başı kanseri, koledok kanalı taşları ve Dubin-Johnson Sendromu´nda yükselir
ALBÜMİN (SERUM)Akut ve kronik enflamasyonlar, karaciğerin sentez kapasitesinin azalması , nefrotik sendrom, yanık, travma gibi vücut yüzeylerinde kaybın artması, Plazma su konsantrasyonunun azaldığı durumlarda konsantrasyonu yükselir
GLUKOZ ( AÇLIK )Diyabet hastalığı tanısında kullanılır.Kan şekerimizi belirler.
HEMOGLOBİN A1CÜç aylık ortalama kan şekeri değerini gösterir.Gizli şeker hastalığını tesbit eder.
İNSULİNGlukoz/İnsülin metabolizmasını düzenler,kan şekerimizi ayalar.
ÜREBöbrek fonksiyon yetmezliklerinde düzeyleri yükselir. Düşük protein alımlarında, artmış protein sentezi, ağır karaciğer yetmezliği ve gebelikte düzeyleri düşer.
KREATİNİNKreatinin düzeyinin yükseldiği durumlar böbrek fonksiyon bozukluğu, kas hastalıları, şok, dehidratasyon, hipertiroidizm,akromegali ve gigantizm, et türü gıdaların alımı kan kreatinin düzeyinin azaldığı durumlar kas kitlesinin azalması,şiddetli karaciğer hastalığı, yetersiz protein alımı ve gebelikdir.
BUNBöbrek fonksiyonlarını değerlendirmek, böbrek hastalığı veya hasarıyla ilişkili hemodiyaliz ve diğer tedavilerin etkinliğini takip etmek için kullanılır.
TİT-TAM İDRARTaş veya kum dökme gibi böbrek ve idrar yolları hastalıklarının teşhisi.
ALTPrimer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanısıra hepatit tedavisinin, aktif postnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır. Herhangi bir sebeple oluşan akut karaciğer hücresi ölümü, ciddi şoklar, kalp yetmezlikleri ve büyük travmalarda seviyeleri çok artar. Siroz, tıkanma sarılığı, karaciğer tümörleri, yaygın myokard infarktüsü, myokardit, muskuler distrofi, preeklampsi, kas travmaları, yağlı karaciğer, kronik alkol kullanımı, şiddetli yanıklar ve ağır pankreatit olgularında seviyeleri yükselir.
ASTKalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas, dalak ve akciğer dokularında oluşan hasarları belirler. Hücre hasarı gerçekleştikten sonra 12 saat içinde seviyeleri yükselir.
GGT-GLUTAMİL TRANSFERAZYükselmiş alkalen fosfataz (ALP) nedeni olabilecek karaciğer ve kemik hastalıkları arasında ayrım yapmak, bazen karaciğer hastalığı ve/veya aşırı alkol kullanımını belirlemeye yardımcı olmak için  bu test yapılır.
ALPKaraciğer veya kemik bozukluğunun taranması veya izlenmesi için kullanılır.
AMİLAZYüksek kan amilaz düzeyi pankreatitte(Pankreas iltihabı) meydana gelir. Ayrıca karın ağrısıyla ortaya çıkan bazı acil hastalıklarda, şiddetli şeker komasında, kabakulakta ve akciğer tümörlerinde
LİPAZPankreas enzimidir.Yağları yakmamıza yarar,pankreatitler, safra kesesi koliti, strangüle veya enfarkte bağırsak, pankreas kist veya pseudokistleri ve peritonitlerde serum lipaz düzeyi artar.
ANTİ HIV 1/2HIV 1+2 HIV(Aids) virusünün vucuda alınımından yaklaşık 2 hafta sonra hiv P24 antijeni tesbit edilir.
ANTİ HCVAnti HCV (Hepatit C Virüsü) HCV´ ye karşı oluşan antikorların niceleyici tespiti için yapılan kalitatif bir testtir.
VDRLVDRL Testi Frengi ( Sifilis ) hastalığı tanısında kullanılır.
HBsAgHBsAg İnsanda bulunan Hepatit B antijeninin niteleyici tespiti için yapılan testtir.
Anti - HBsAnti Hbs, Hepatit B rahatsızlığı geçiren kişilerin ve Hepatit B aşısı vurulmuş olan kişilerin kanında yer alan bir antikordur. Hepatit B kan yolu ya da cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Bu durumda vücut bu hastalığa karşı kendini korumaya alma ihtiyacı duyar. Bu hastalığın vücutta yer etmesi sonucunda vücutta bulunan antikora Ant Hbs adı verilmektedir.
HAV IgG Anti HAV IgM tipinde antikorlar üretir. IgM tipi bu antikorlar ortalama 6 ay boyunca (3 ay- 1 yıl arası değişebilir) kanda bulunur.
HAV IgMAnti HAV IgG antikorları ise kanda daha geç tespit edilir. Virüs bulaştıktan ortalama 8 – 12 hafta sonra kanda tespit edilir. IgG tipi bu antikor kalıcı bağışıklık sağlar ve genellikle ömür boyu kanda bulunur.
FOLİK ASİTKansızlığa yol açan Folat eksikliğinin belirlenmesinde kullanılır.
IgE TOTALVücudumuzda herhangi bir gıda toz veya maddeye alerjimiz olup olmadığını gösterir.
FT 3-SERBEST T3FT3 Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ötiroid (sağlıklı), hipotiroid(düşük) ve hipertiroid (Yüksek)durumlarını ayırmada kullanılır.
FT 4- SERBEST T4FT4 T4´ün fizyolojik aktif formudur. Tiroid fonksiyon bozukluklarında TSH ile birlikte tercih edilen bir parametredir
TSHTiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde özgünlük ve duyarlılığı çok yüksektir. Tiroid hormonlarının salgılanmasının düzenlenmesinde merkez rol oynar.
VİTAMİN B 12Kansızlık ve unutkanlık şikayetlerinde Vit B12 değerleri düşer. Böbrek ve Kalp yetmezliği gibi durumlarda Vit B12 belirleyici bir faktördür
VİTAMİN D3 25-OHVitamin D eksikliğinizi belirlemek; Vitamin D tedavisi alıyorsanız Vitamin D takviye düzeylerinin uygunluğunu izlemek için bu test yapılır.
GAİTA MİKROSKOPİSİDışkının mikroskopla incelenmesidir,parazit ve yumurtalarının,kurtcuk teşhisi,sindirim,iltihap ve gizli kanama teşhisi,ishale yol açan mikropların tesbiti.
GAİTADA GİZLİ KANGizli iç kanama yada mide kanaması gibi hastalıkların teşhisinde kullanılır.
HPSA( HELİKOBAKTER PLOYRİ)Bu bakterinin asitle birlikte, ülser oluşumunda rol oynayan en güçlü etken olduğu saptanmıştır. Bakteri hem koruyucu faktörleri azaltarak, hem de mide asidinin gücünü arttırarak mide ülserine neden olmaktadır. H.pylori ile infekte ve aşırı asit salınımı olan kişiler mide ülseri, mide kanseri ve duedonum ülseri için büyük risk taşırlar.Mide hastalıklarına yol açan bakteridir.
TOTAL PSA - Erkekler içinprostat kanseri tedavisinin etkinliğini belirlemeye yardımcı olmak ve prostat kanseri nüksünü saptamak için bu test yapılır.
Güncel Yazılar
Check Up Nedir
Check-up kişinin sağlıklı olduğunu gösteren bir medikal işlem olarak görülmelidir.
Check Up Nasıl Yapılır
Check up taraması bazı ön hazırlıklar gerektirir. Bu önerileri dikkate aldığınızda işlemleriniz daha hızlı yapılacaktır.
Tam Kapsamlı Check Up
Tam kapsamlı bir check up da amaç bol bol tetkik yaptırıp yüksek rakamlar ödemek değildir.

Kişiye Özel Check Up
Uzman doktorlarımız check up öncesinde başvuran kişi ile konuşur, yaşam tarzı hakkında bilgi edinir.
Check Up Kampanyaları
Titizlik ve makul fiyatlarımız ile dikkat çeken check up paketlerimizde diğer aile bireyleri ekstra %20 indirimli.
Mavi Check Up Paketleri
Yaş, cinsiyet ve mesleklere göre ortak risk faktörlerini belirleyip "check up paketleri" hazırladılar.