MAVİ MİNİ CHECK UP PAKETİ

mini check up

Check-up, hiç bir hastalığınız olmadan 1-2 yılda bir yapılan genel sağlık kontrolüdür. Özellikle 40 yaşından sonra olası hastalıkları erken teşhis edebilmek için yılda 1 kez check up yaptırmak gereklidir.

Bir çok hastalık özellikle kronik hastalıklar hiç bir belirti vermeden veya günlük yorgunlukları taklit eden hafif belirtilerle başlar. Check up yaptırarak bu hastalıkları daha ilerlemeden yakalama ve tedavi etme imkanı doğar.

Özellikle 40 yaşından sonra organlarımızda kullanım düzeyine bağlı olarak yıpranmalar ve kalıcı hasarlar oluşmaya başlar. Sağlık problemleri yaşanmaya başladıktan sonra tedaviler çok daha pahalı olmakta ve yaşam kalitesini düşürmektedir. Ortaya çıkacak bir sağlık sorununu erken tesşhis etmek açısından check up taramaları çok önemlidir.


Düzenli olarak check up yaptırmak ne fayda sağlar?

Henüz belirti göstermeyen hastalıkları teşhis ve tedavi etmiş oluruz, risk faktörlerimize göre bazı hastalıkları hiç oluşmadan önlemiş oluruz, bulaşıcı olabilecek hastalıkları kontrol altına almış oluruz ve çevremize yayılmasının önüne geçmiş oluruz.

Check up programları, hastalıklar ortaya çıkmadan gerekli önlemleri almayı sağlayan, kişinin yaşam süresi ve kalitesini arttıran, sağlıklı kalmasını amaçlayan son derece önemli bir sağlık taramalarıdır.

Yapılacak basit bir tetkikle kanser gibi kalp hastalıkları gibi ciddi hastalıkları erken aşamada fark etmemizi sağlar.


Mavi Mini Check Up içeriğinde neler var ?

Mavi Laboratuarlar Grubunun deneyimli uzman doktorları mini check up öncesinde başvuran kişi ile konuşur, yaşam tarzı hakkında bilgi edinir. Doktorlarımızın sorduğu bu soruların cevapları başvuran kişinin taşıdığı risklere dair ipuçları verir, uzman doktorlarımız bu ipuçlarına dayanarak sizin yaptırmak istediğiniz check up paketine bazı ilaveler yapabilir veya gereksiz gördüğü tetkikleri listeden çıkartabilir. Çünkü Mavi Laboratuvarlar Grubu bir check up taramasının KİŞİYE ÖZEL yapılması fikrini benimsemiştir.

Mavi Laboratuvarlar Grubu olarak tüm laboratuvar testlerini kendi cihazlarımızda kendi seçkin personelimiz tarafından Sağlık Bakanlığının denetiminde çalışmaktayız. Check up fiyatlarımızın düşük ve en önemlisi de özenli olmasının sebebi budur. Bizler aracı firma kullanmıyoruz, tüm laboratuvar tetkikleriniz kendi doktorlarımız tarafından titizlikle çalışılmaktadır.


"Mavi Mini Check Up" Paket İçeriği - 51 adet tetkik

AÇLIK KAN ŞEKERİDiyabet hastalığı tanısında kullanılır.Kan şekerimizi belirler.
T.KOLESTROLKolesterol testi, özellikle ateroskleroz ve koroner arter hastalığı riskinin değerlendirilmesi için faydalıdır. Kolesterol, lipid profilinin bir parçasıdır.
HDLArtmış HDL düzeyleri koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu iken, yüksek trigliserid düzeyi ile birlikte azalmış HDL düzeyleri kardiyovasküler hastalık riskinin arttığına işaret eder.
LDLLDL Özellikle ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riskini saptamak için kullanılır. LDL-kötü kolesterol düzeyinin yüksek olması, ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riski ile yakından ilişkilidir.
VLDL- KOLESTROLVLDL kolesterol ( Very Low ) çok düşük yoğunluklu kolesterol türüdür. LDL Kolesterol kadar tehlikeli değildir.
TRİGLİSERİDTrigliserit düzeylerinin ve kolesterolün artmış olması ateroskleroz için risk faktörleridir. Trigliserit ve kolesterol değerlerinin beraber değerlendirilmesi daha anlamlıdır. İnsan plazmasının temel yağ elemanıdır.
ÜREBöbrek fonksiyon yetmezliklerinde düzeyleri yükselir. Düşük protein alımlarında, artmış protein sentezi, ağır karaciğer yetmezliği ve gebelikte düzeyleri düşer.
BUNBöbrek fonksiyonlarını değerlendirmek, böbrek hastalığı veya hasarıyla ilişkili hemodiyaliz ve diğer tedavilerin etkinliğini takip etmek için kullanılır.
KREATİNİNKreatinin düzeyinin yükseldiği durumlar böbrek fonksiyon bozukluğu, kas hastalıları, şok, dehidratasyon, hipertiroidizm,akromegali ve gigantizm, et türü gıdaların alımı kan kreatinin düzeyinin azaldığı durumlar kas kitlesinin azalması,şiddetli karaciğer hastalığı, yetersiz protein alımı ve gebelikdir.
ÜRİK ASİTGut Hastalığı, böbrek yetmezliği, alkolizm, lösemi, açlık, down sendromu, kurşun zehirlenmesi.Ağır ekzersiz ve yüksek pürinli diyetlerde yükselebilir.
BİLİRUBİN TOTAL Serum bilirubin düzeylerindeki artış, eritrositlerde aşırı bir yıkım olduğunda ya da karaciğer normal miktarda üretilen bilirubini dışarı atamadığında görülür.Ten renginde Sarılık yapar.
BİLİRUBİN İNDİREKDeğerleri total bilirubin ile birlikte seyreder.
BİLİRUBİN DİREKTDeğerleri pankreas başı kanseri, koledok kanalı taşları ve Dubin-Johnson Sendromu´nda yükselir
ASTKalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas, dalak ve akciğer dokularında oluşan hasarları belirler. Hücre hasarı gerçekleştikten sonra 12 saat içinde seviyeleri yükselir.
ALTPrimer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanısıra hepatit tedavisinin, aktif postnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır. Herhangi bir sebeple oluşan akut karaciğer hücresi ölümü, ciddi şoklar, kalp yetmezlikleri ve büyük travmalarda seviyeleri çok artar. Siroz, tıkanma sarılığı, karaciğer tümörleri, yaygın myokard infarktüsü, myokardit, muskuler distrofi, preeklampsi, kas travmaları, yağlı karaciğer, kronik alkol kullanımı, şiddetli yanıklar ve ağır pankreatit olgularında seviyeleri yükselir.
GGTYükselmiş alkalen fosfataz (ALP) nedeni olabilecek karaciğer ve kemik hastalıkları arasında ayrım yapmak, bazen karaciğer hastalığı ve/veya aşırı alkol kullanımını belirlemeye yardımcı olmak için  bu test yapılır.
KALSİYUMKanınızdaki kalsiyum düzeylerinin normal olup olmadığını belirlemek için bu test yapılır
ASOGeçirilmiş streptokok infeksiyonunu gösterir. Romatizmal araştırma testidir.
CRP (C-Reaktif Protein)cRP Romatizmal hastalıklarda aktivasyonun en iyi göstergelerinden biridir. İnfeksiyonun varlığını gösterir
RFEklemlerde ağrı, sıcaklık, şişme ve sabah sertliği adı verilen ve sabah yataktan kalktıktan sonra eklemlerde hareket kısıtlılığı şeklinde görülen belirtilerin varlığında kişinin romatoid artrit olup olmadığının anlaşılması için kullanılır.
SEDİMANTASYONEklemlerde ağrıya neden olan eklem iltihaplanması veya iltihaplı bağırsak hastalığından kaynaklı sindirim sistemi semptomlarından şüphelenildiği zaman yapılır.
TSH Tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde özgünlük ve duyarlılığı çok yüksektir. Tiroid hormonlarının salgılanmasının düzenlenmesinde merkez rol oynar.
CEAvücutta kanserin olup olmadığını belirlemeye, tedaviye yanıtı ve nüksler dahil kanser tedavisinin takibi ve kanserin evrelendirilmesine yardımcı olmak için kullanılır.
HEMOGRAMTam kan sayımı testi (CBC), kan hücrelerin çeşitleri ve sayıları hakkında önemli bilgiler veren bir testtir. Özellikle beyaz kan hücreleri (WBC), kırmızı kan hücresi (RBC) ve trombositler. bu hücrelerin her biri belirli ve önemli işlevleri yerine getirir.

İNCELENEN PARAMETRELER ( 18 adet ): WBC, LYM%, MID%, GRAN%, LYM#, MID#, GRAN#, RBC, HGB, HCT, HCV, MCH, MCHC, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR
LDHVücuttaki doku hasarının nedeni ve yerini tanımlamaya ve hasarın ilerlemesini izlemeye yardımcı olmak için bu test istenir.
ANTİ HIVHIV 1+2 HIV(Aids) virusünün vucuda alınımından yaklaşık 2 hafta sonra hiv P24 antijeni tesbit edilir.
HBSAGHBsAg İnsanda bulunan Hepatit B antijeninin niteleyici tespiti için yapılan testtir.
ANTİ HCVAnti HCV (Hepatit C Virüsü) HCV´ ye karşı oluşan antikorların niceleyici tespiti için yapılan kalitatif bir testtir.
VDRLVDRL Testi Frengi ( Sifilis ) hastalığı tanısında kullanılır.
DIŞKI MİKROSKOPİSİDışkının mikroskopla incelenmesidir,parazit ve yumurtalarının,kurtcuk teşhisi,sindirim,iltihap ve gizli kanama teşhisi,ishale yol açan mikropların tesbiti.
GAİTADA GİZLİ KANGizli iç kanama yada mide kanaması gibi hastalıkların teşhisinde kullanılır.
TİTİdrar sedimenti, idrarda şeker, protein, albumin, nitrit, keton, ürobulin, ürobilinojen, PH,Dansite,Renk,yoğunluk,İltihap,taş veya kum dökme gibi böbrek ve idrar yolları hastalıklarının teşhisi.
Total PSASadece Erkek hastalarda bakılır, prostat kanseri tedavisinin etkinliğini belirlemeye yardımcı olmak ve prostat kanseri nüksünü saptamak için bu test yapılır. 
mavilab logo

Bu internet sitesi Mavi Laboratuarlar Grubu tarafından hazırlanmaktadır. Bu internet sitesinde yer alan içerik sadece bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir şekilde tıbbi öneri verme veya herhangi bir hekim-hasta sağlama amacı ile oluşturulmamıştır. Sitedeki bilgilerin, hekim muayene ve konsültasyonu sonucu sağlanan bilgilerle kıyaslanamayacağı kullanıcılar tarafından göz önünde bulundurulmalıdır.