BABALIK DNA TESTİ

check up

Laboratuvar teknolojilerinin gelişmesiyle, anneden numune alınmasızın babalık testi yapılabilmektedir. İlşki sonrası doğan bir çocuğun babasının kim olduğunu anlamak için; anneden hiç bir numune örneği almadan, muhtemel babadan kan numunesi, çocuktan ise sadece ağız içi mukozasından alınan numuneden babalık testi yapılabilmektedir.

Alınan bu numuneleri kullanarak 16 DNA işaretleyicisiyle yapılan babalık testi ile; %99.99 oranında kesinlik ile babalık tespiti yapılabilmektedir. Baba / Çocuk dna testinde; sadece babadan çocuğa geçmiş dnalar belirlenir. Şüpheli durumlarda eğer daha fazla kesinliğe ihtiyaç varsa babalık testine anneden alınan numunenin de dahil edilmesi gerekebilir. Böyle bir durumla pek karşılaşılmadığı için bu gibi 3'lü numune çalışılmasına pek gerek kalmamaktadır. Anneden numune alınmasını gerektiren bir başka durum da; baba ve çocuktan alınan numunelere başka insanların dna'sının karışma ihtimalidir. Böyle bir durumda anneden de numune vermesi istenebilir.

Baba ve çocuktan alınan numuneler yeterlidir. Bunun yanı sıra babalık testinin kesinliği alınan numuneye göre değişmemektedir. Mavi Laboratuarlar Grubunda babalık testi için gereken numuneler laboratuarımızda alınmaktadır. Çocuklardan yanak içi mukoza numunesi babalardan ise kan numunesi almaktayız. Numuneler alındıktan sonra 7 ile 10 gün içerisinde test sonuçları çıkmaktadır.

Babalık testi için muhtemel anne veya babanın yazılı izni gereklidir aksi halde babalık testi yapılamaz. Babalık testi yaptırmak için şubelerimize geldiğinizde yazılı izin formu personelimizce size imzalattırılır.

Mavi Laboratuarlar Grubu olarak kurulduğumuz 2003 yılından bu yana babalık testi ve diğer genetik testlerde; T.C. Sağlık Bakanlığının kriterleri ve uluslararası standartlarda hizmet vermekteyiz. Mavi Laboratuarlar Grubunda 16 DNA markerı ( DNA belirteçleri ) ile babalık testi yapılmakta ve babalık testi sonuçlarımızı %99.99 kesinlik oranı ile vermekteyiz.

Bu DNA belirteçleri ile kişinin DNA profilleri oluşturulmakta ve babalık testi yapılmaktadır. Kişiye özgü olarak elde edilen bu DNA profillerinin bir başka insanda rastlanma olasılığı 1/180 trilyon olup, bu durum; Mavi Laboratuvarlar Grubunda babalık testi sonuçların ne kadar güvenilir olduğunu gösterir.


BABALIK DNA TESTİ
Numune Kabul Kurallarımız

  • Babalık testi yaptıracak kişilerin / ebeveynlerinin (anne veya babanın) yazılı izni olmalıdır.
  • Ebeyenler evli ise evlilik cüzdanı kontrol edilir.
  • Ebeyenler boşanmış ise çocuğun velayetinin olduğu kişinin imzası gerekir.
  • Babalık Testinin yapılabilmesi için baba ve çocuğun kimlik kontrolleri mutlaka yapılmaktadır.
  • Babalık Testini babadan kan örneği, çocuktan yanak içi tükürük örnekleri ile çalışmaktayız.
  • Anne karnından numune alarak babalık testi yapmıyoruz.
  • Babalık testini yaptıracak olan kişilerin rızası olmadan elde edilen ve dışardan getirilen saç, tırnak benzeri numuneleri kabul edemiyoruz.
mavilab logo

Bu internet sitesi Mavi Laboratuarlar Grubu tarafından hazırlanmaktadır. Bu internet sitesinde yer alan içerik sadece bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir şekilde tıbbi öneri verme veya herhangi bir hekim-hasta sağlama amacı ile oluşturulmamıştır. Sitedeki bilgilerin, hekim muayene ve konsültasyonu sonucu sağlanan bilgilerle kıyaslanamayacağı kullanıcılar tarafından göz önünde bulundurulmalıdır.