Lütfen Bekleyiniz...

Aids Testi

AIDS TESTİ
AIDS Testi ( HIV Testi ) Nerede Yapılır?

Merkezimizde tüm yöntemlerle AIDS testi yapılabilmektedir. Virüs kişiye bulaştığı ilk aşamada birçok hastalığa benzer belirtiler ortaya çıkmaktadır. Kişi bu dönemde AIDS hastalığının belirtilerini göstermemektedir ancak aktif olarak başkalarına virüs bulaştırabilmektedir. Korunmasız cinsel ilişki ile bulaşma gösteren HIV virüsü yine korunmasız ilişkilerle zincirleme olarak birçok insana bulaşabilmektedir. Virüsle mücadelede en iyi dönemin, enfeksiyonun ilk başladığı zaman olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden erken tanı önemlidir.

AIDS Testi ( HIV Testi ) Ne Zaman Yapılmalı?

AİDS yani HIV enfeksiyonu yönünden tarama ve tanı amacıyla test yapılmalıdır.


HIV Tanısında Kullanılan Testler Nelerdir?
Elisa Testi ( ANTI – HIV Testi )

Hiv testi

Kişi HIV ile enfekte olduktan sonra bağışıklık sistemi tarafından virüse karşı antikor üretilir. Anti-HIV antikorlarının virüse karşı oluşabilmesi için belli bir süre geçmesi gereklidir. Bu süreye pencere dönemi denir. Ortalama bu süre 6 hafta ile 12 hafta arasında değişebilir. Bu süre göz önüne alındığında şüpheli bir cinsel temastan hemen sonra, elisa testi yaptırmak anlamsızdır. Örneğin HIV ile enfekte olan bir kişide anti-HIV antikorları 6 haftada tespit edilebilir seviyeye ulaşabileceği gibi bu süre bir başka kişide aynı tespit konsantrasyonuna gelmesi 12 haftayı bulabilir. Bu süreler öncesinde yapılan elisa Anti-HIV testlerinde alınan negatif sonuçların bir kesinliği yoktur.

p24 Antijen Testi

HIV tespitinde p24 antijen testi yapılması HIV karşı üretilmiş antikor gelişmesini beklemeden erken dönemde tespit sağlayabilmektedir. Ancak antikor gelişimi kişiden kişiye farklılık göstereceği için kanda erken dönemde yüksek oranda antikor gelişmesi p24 antijeninin tespitini önleyebilmektedir. Bu durum p24 antijen testinde yalancı negatifliklere zemin oluşturabilir.

p24 antijen testi, antijen-antikor birleşmesini esas alan bir test yöntemidir. P24 antijeni, HIV’e özgü bir proteindir ve bu protein tahmini bulaş anından 2 hafta sonra kanda testlerin hassasiyetine göre tespit edilebilmektedir. P24 antijeninin tespiti HIV’in kişide varlığına güçlü bir kanıttır.

DETAYLI BİLGİ

4.nesil Antijen ve Antikor Testleri

4. nesil p24 antijen ve Anti-HIV testleri antijen-antikor birleşmesini esas alan en gelişmiş tarama testleridir. 3. Jenerasyon sadece antikor tarayan testlere göre erken dönemde yapılarak HIV pencere dönemini kısalmasına olanak vermiştir. Kanda HIV-1 ve HIV-2’ye karşı bağışıklık sisteminin geliştirdiği antikorları ve p24 antijenini tarar. Gerek çalışma hassasiyeti gerekse iki parametreyi aynı anda taramasıyla en etkili HIV tarama testi yöntemidir; tahmini bulaş anından 2 hafta sonra uygulanabilir. Bu yöntemle çalışan testlerin hassasiyet farklarından kaynaklı olarak 2 haftadan itibaren virüse ait p24 antijeni veya antikorları tespit edilebilmektedir. 4. Jenerasyon kitler ticari firma üreticilerine göre HIV Combo, HIV Combi, HIV Duo Ultra gibi isimlerle anılmaktadır. Ticari kitlerin hassasiyet oranına göre erken dönemde saptama sağlar; antijen ve antikor konsantrasyonlarına ayrı ayrı bakması ile de maskelenme sonucu doğabilecek yalancı negatiflikleri engeller.

Merkezimizde 4.nesil test olarak Bıomerieux France firmasına ait tam otomatik Vidas HIV Duo Ultra Testi çalışılmaktadır. VIDAS HIV DUO ULTRA Testinin geliştirilmiş %99.88 özgüllüğüyle p24 antijeni saptama hassasiyeti 3pg/mL’ dir.

Detaylı bilgi

HIV PCR Testi

HIV PCR testi virüsün genetik materyalinin çoğaltılarak ölçülecek ve tanımlanabilecek duruma gelmesini sağlar. HIV virüsü gözle görülemeyecek kadar küçük bir organizmadır. Günümüzde enfeksiyon testlerinde PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) tekniği kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle PCR testi erken evrede HIV virüsünün kanda tespitinde kullanılmaktadır. Enfekte olmuş bir kişinin kanında virüs bulunmasına rağmen erken dönemde virüse karşı antikor oluşmamaktadır. Şüpheli temastan 9-11 gün sonra HIV PCR testi ile virüs varlığı saptanabilmektedir. 28. günden itibaren PCR testinin virüsü saptama duyarlılığı ~% 98-100 olarak bildirilmiştir.

Detaylı bilgi

HIV Western Blot Testi ( HIV Doğrulama Testi )

HIV Western Blot testi pozitif sonuç alınan tarama testlerinden sonra HIV Doğrulama Testi olarak uygulanır. HIV Western Blot testi ilgili örnekte HIV’ e özgü proteinlerin olup olmadığını gösteren bir moleküler biyoloji çalışmasıdır. Hassasiyeti düşük, özgüllüğü yüksektir. Bulaştan kısa süre sonra hassasiyeti yüksek 4. Jenerasyon p24 antijen ve Anti HIV veya HIV RNA PCR gibi testlerin saptadığı pozitif sonucu doğrulaması için biraz zamana ihtiyacı olabilir. Dolayısıyla yüksek hassasiyete sahip 4. Jenerasyon p24 antijen ve Anti-HIV ve HIV RNA PCR testlerinde alınan pozitiflikler HIV Western Blot testinde derhal uygulandığında doğrulanmayabilir. Bu gibi durumlarda HIV Western Blot testi 2-4 hafta sonra tekrar edilmelidir.

Aids testi

HIV Western Blot Testinde virüse ait gp160, gp120, p68, p55, p53, gp41, p40, p30, p24, p18 gibi proteinlerden bir kısmının tespit edilmesiyle HIV Pozitifliği doğrulanmış olur. HIV Western Blot yöntemi dünya genelinde HIV doğrulama bakımından “altın standart” bir testtir.

Detaylı bilgi


Merkezimizde AIDS testi için erken tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi ve randevu için
0850 360 06 05 nolu hattımızı arayarak hasta temsilcilerimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Laboratuvarımızda AIDS Testi yaptırmak için açlık veya tokluk fark etmemektedir.

Güncel Yazılar
Hiv / Aids Belirtileri
Aids belirtileri virüs vücuda girdikten sonra her evrede farklılıklar
Hiv / Aids Nasıl Bulaşır
HIV pozitif bir partnerle korunmasız cinsel ilişki kuran kişinin farklı bir
Hiv / Aids Testi
AIDS hastalığının sebebi olan HIV virüsünü tespit etmeye yarayan bir

Hiv DUO Ultra Testi
Hiv Duo Ultra testi p24 antijenini ve HIV 1/2 antikorlarının birlikte
Hiv RNA PCR Testi
HIV tanısında en erken ve en sağlıklı bilgiyi "HIV RNA PCR testi" verir. Bu
Hiv ELISA Testi
Günümüzde AIDS hastalığına sebep olan HIV enfeksiyonu yönünden