p24 ANTİJEN TESTİ

image

p24 ANTİJEN TESTİ

p24 Antijen Testi şüpheli cinsel ilişkiden sonra en erken sonuç almak için kullanılan bir HIV testi yöntemidir. p24 antijeni, HIV’e özgü bir proteindir. p24 antijeni tahmini bulaşmadan 14. günden sonra kanda uygulanan testlerin saptama hassasiyetine göre tespit edilebilmektedir. p24 antijeninin tespiti HIV enfeksiyonun kişide varlığına güçlü bir kanıttır. Şüpheli cinsel ilişki sonrası kişiye HIV bulaşmış ise hastanın kanında p24 antijeni 14. günden sonra testlerde tespit edilebilmektedir. Bu süre zarfında henüz vücut HIV enfeksiyonuna karşı antikor oluşturmadığından erken tanıda p24 antijeni tespiti önemlidir. Şüpheli temas sonrası bulaşma durumlarında HIV önce vücutta bir çoğalma dönemi geçirmekte ve bulaşmadan 2 hafta kadar sonra kanda HIV p24 antijeni saptanabilmektedir.


P24 antijeninin saptanmasına kadar belli bir süre geçmelidir. Bu döneme pencere dönemi denilmektedir. Pencere dönemi bulaşıcı hastalıklarda vücuda alma ile testlerle en güvenilir tespit arasında geçen süredir. HIV enfeksiyonuna özgü bağışıklık sistemimiz tarafından üretilen antikorlar erken dönemde testlerle ölçülebilir düzeye ulaşmadığı için, HIV p24 antijene bakılan testlerin yapılması erken tanıda güvenilirdir. HIV antikorları elisa yöntemiyle yapılan testlerle ölçülebilir düzeye gelmeleri ancak 45 – 90 gün sonra olabilmektedir. Bu nedenle şüpheli temastan sonra, erken dönemde sadece antikor bakan elisa testleri sonuç alabilmek için yeterli değildir. HIV p24 antijen tespit eden testlerin yapılması erken tanı için daha güvenilir olmaktadır.

HIV Testleri arasında hem HIV p24 antijenini, hem de HIV 1/2 antikorlarını birlikte ölçen 4. Nesil HIV testleri bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, BHIVA, T.C. Sağlık Bakanlığı şüpheli temas sonrasında hem p24 antijeni hem HIV enfeksiyonuna özgü antikorları tarayan 4. Nesil test yöntemlerinin kullanılmasını önermektedir.

4.nesil testler HIV enfeksiyonuna özgü antikorları da taradığı için güvenilirliği oldukça yüksektir. Bu testler şüpheli ilişkiden itibaren, erken tanıda HIV enfeksiyonunu tespit için kullanılmaktadır. P24 antijeni ve HIV antikorlarını tarayan 4.nesil testler erken tanıda çok daha güvenilir sonuç vermektedirler.

p24 antijeni HIV enfeksiyonunun yapısında bulunan kapsid proteinidir. Yapılan HIV testi sonucunda p24 antijen varlığını tespit etmek kişinin HIV ile enfekte olduğu anlamına gelmektedir. HIV testlerinde virüse özgü p24 antijenini saptamak vücudun antikor üretmesini beklemeden erken dönemde tanı konulabilmesini sağlayabilmektedir. HIV enfeksiyonuna karşı bağışıklık sistemimizin antikor üretimi kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmektedir. Bu açıdan tek başına antikor veya tek başına p24 antijeni tespit eden testler yerine 4. Nesil p24 antijeni ve antikoru tespit eden testler tercih edilmelidir.

Dünyada ve Türkiye’ de HIV konusunda önde gelen Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ), İngiliz HIV Derneği HIV Kılavuzu ( BHIVA), Hacettepe AIDS Tedavi Araştırma Merkezi ( HATAM), TC Sağlık Bakanlığı HIV kılavuzu gibi bu konuda yetkili ve söz sahibi olan birçok kuruluş HIV anlamında tarama testi olarak aynı anda hem p24 antijenini hem de HIV antikorlarını saptayabilen 4.nesil HIV testi p24 antijen ve antikor beraber tarayan testlerin kullanılmasını önermektedir.


Laboratuvarlarımızın tüm şubelerinde 4. Nesil HIV testi olarak HIV Duo Ultra testi kullanılmaktadır. 3 saat içerisinde tüm şubelerimizde HIV Duo Ultra testi sonuçlanmaktadır. 4.nesil HIV Duo Ultra testi hakkında ayrıntılı bilgi ve randevu almak için çağrı merkezimizden hasta danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.